Interiör från matsalen med rikt illustrerade tapeter.Världsarvet Hälsingegårdar
Världsarvet Hälsingegårdar representerad av gården Gästgivars i Vallsta, Arbrå socken, världsarv. Foto: (CC BY)

Hälsingegårdarna

Hälsingegårdarna är sju gårdar från 1800-talet. Hälsingegårdarna är Sveriges senaste världsarv på Unescos världsarvslista.

Hälsingegårdarna skrevs in på Unescos världsarvslista under världsarvskommitténs årliga möte i St Petersburg den 1 juli 2012. Hälsingegårdarna blev därmed Sveriges femtonde världsarv i ordningen.

Världsarvet Hälsingegårdarna utgörs av sju gårdar från 1800-talet. De visar hur oberoende bönder som byggt sin rikedom på skog och linproduktion uppförde nya hus med särskilda rum eller egna byggnader för fester. Gårdarna med tillhörande ekonomibyggnader utgör höjdpunkten i en byggnadstradition som går tillbaka till medeltiden. Rumssviterna och byggnaderna är rikt utsmyckade med målningar. För uppgiften anlitade ägarna kringvandrande och lokala målare.

”Hälsingegårdar” är ett samlingsnamn för en rik variation av äldre och välbevarade bondgårdar i Hälsingland i 36 socknar under fyra århundraden. Av de cirka 1000 hälsingegårdar som finns har följande gårdar valts ut: Kristofers i Stene, Järvsö, Gästgivars i Vallsta, Arbrå, Jon-Lars i Långhed. Alfta, Pallars i Långhed, Alfta, Fågelsjö gammelgård (Bortomåa), Los, Bommars i Letsbo, Ljusdal, Erik-Anders i Asta, Söderala.

Gårdarna är välbevarade och är de bästa exemplen på denna byggnadstradition och uttryckskonst. Det omgivande landskapet visar på byggnadernas funktioner och kopplingen till jordbruket. Gårdarna representerar olika sätt att inrätta och dekorera rum och byggnader för fester.

Hälsingegårdarna fördes in på världsarvslistan 2012.

Världsarvskommittén motivering:

”De stora, imponerande Hälsingegårdarna, med sina dekorativa rum för festligheter, återspeglar en extraordinär kombination av timmerbyggnad och folkkonststraditioner, rikedom och social status hos de oberoende bönder som byggt dem och av en lång kulturell tradition i Hälsingland.”

Se även:

Världsarvet Hälsingegårdar – Region Gävleborg
Decorated Farmhouses of Hälsingland – Unescos webbplats

För mer information:

Länsstyrelsen Gävleborg: +46 (0)10 225 14 98
Kultur Gävleborg: +46 (0) 73 275 37 66