Rapadalen i Lappland. Foto: (CC BY)

Laponia

Laponia i Lappland är Europas största sammanhängande naturlandskap med så gott som orörd natur. Här finns höga branta fjällmassiv och vida fjällslätter, glaciärer, myrar och urskogar, vilda forsar och stora fjällsjöar. Dessutom omfattar det ett rikt djur- och växtliv med flera hotade arter.

Laponia är samernas kulturlandskap och en av Västeuropas sista stora vildmarker. Det består av de fyra nationalparkerna Muddus, Sarek, Padjelanta och Stora Sjöfallet, samt naturreservaten Sjaunja och Stubba med anslutande områden vid Sulitelma, Tjuoltadalen och Rapadalen. Hela området omfattar 9 400 kvadratkilometer med geologiska, ekologiska och kulturella värden i en storslagen natur.

De stora nationalparkerna som ingår i Laponia präglas av naturens stora och ibland extraordinära variation – från öppna vyer med böljande slätter, mjukt rundade bergsryggar och vidsträckta vattenytor till högfjällens vassa toppar, glaciärer och trånga dalgångar. Sedan förhistorisk tid är Laponia befolkat av samerna och ett av de bäst bevarade exemplen på nomadområden i norra Skandinavien.

Det äldre samiska nomadsamhället fick sannolikt sin utformning under medeltidens senare hälft och hade sin högkonjunktur under 1500-1700-talen. Renskötseln gav rikligt med livsmedel till försäljning och hantverket var en viktig inkomstkälla. Vid sekelskiftet 1900 började nomadsamhället upplösas. Industrialism, moderna kommunikationer och vattenkraftsbyggen trängde allt längre in i samernas land. Laponia utgör det första samarbetsprojektet mellan Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket inom ramen för Världsarvskonventionen.

Laponia fördes in på världsarvslistan 1996.

Världsarvskommitténs motivering:

Motivering naturvärde: ”Området är ett framstående exempel på hur jorden har utvecklats framförallt geologiskt, och hur ekologiska och biologiska förändringar sker idag. Här finns även enastående naturfenomen med exceptionell naturskönhet liksom betydelsefulla naturliga lokaler för att skydda biologisk mångfald.”

Motivering kulturvärde: ”Lapplands världsarv i norra Sverige, som alltsedan förhistorisk tid varit befolkat av samerna är ett av de bäst bevarade exemplen på ett nomadområde i norra Skandinavien. Det innehåller bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som en gång i tiden var mycket vanlig och går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling.”

Se även:

Laponia – Lapplands världsarv
Sveriges nationalparker – Naturvårdsverkets webbplats
Sametinget – Sametingets webbplats
Laponia – Unescos webbplats

För mer information:

Naturum Laponia, besökscenter i Stora Sjöfallet/ Stuor Muorkke nationalpark – telefon 0973 – 220 20
Laponiatjuottjudus, förvaltare av Laponia – telefon 0971 – 555 00
Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum – telefon 0971-170 70
Jokkmokks kommun – telefon 0971-172 48
Länsstyrelsen i Norrbottens län – telefon 0920-960 00