Satisjaure i Laponia. Laponia är ett världsarv listat av UNESCO. Foto: ( PDM)

Det här är ett världsarv

Ett världsarv är en kultur- eller naturmiljö som är så värdefull att det är en angelägenhet för hela mänskligheten. Det är en plats, ort, miljö eller objekt som på ett alldeles unikt sätt vittnar om jordens och människans historia.

När ett världsarv en gång kommit med på den prestigefyllda världsarvslistan garanteras de skydd och vård för all framtid. Det finns all anledning att vara stolt över våra gemensamma världsarv, men också anledning till oro. Många av dem hotas av förstörelse och förfall. Därför har världsarvslistan inrättats.

Världsarvslistan blir allt längre och omfattar år 2021 totalt 1154 platser och objekt. Drottningholms slottsanläggning blev Sveriges första världsarv år 1991. Sammanlagt finns idag 15 svenska kultur- och naturobjekt med på listan.

Vad är världsarv? En animerad kortfilm om Unescos världsarvskonvention (Youtube)

Karta över alla världens världsarv – World heritage Map (Unesco:s webb)

Skyddar egna och stödjer andras

Världsarvslistan grundar sig på FN-organet Unescos konvention till skydd för världens natur- och kulturarv, även känd som världsarvskonventionen, som antogs 1972. Sverige undertecknade konventionen 1985 och har därmed – tillsammans med 193 andra nationer – frivilligt åtagit sig att skydda de egna världsarven för all framtid, samt att stödja andra länder i deras ansträngningar för att ta hand om sina. För att ett minne ska upptas på listan måste det uppfylla en rad kriterier.

Läs mera om världsarvskonventionen och världsarvens globala koppling

Ett kulturobjekt ska exempelvis vara ett mästerverk skapat av människan, ett arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk, en miljö med anknytning till idéer eller trosföreställningar av universell betydelse eller ett framstående exempel på traditionell livsföring som är representativ för en viss kultur.

Ett naturobjekt kan exemplifiera viktiga utvecklingssteg i jordens historia, representera pågående ekologiska eller biologiska processer, vara ett landskap med exceptionella skönhetsvärden eller en hemvist för utrotningshotade djurarter.

Läs mer i frågor och svar om världsarv.

Världsarv i Sverige

Se även:
World Heritage – Unescos webbplats.
Svenska Unescorådet
Naturvårdsverket
Tentativ lista på världsarv – Unecos webbplats

Bok om Världsarv i Sverige på svenska och engelska Visa eller stäng

Världsarv i Sverige
Den här boken beskriver Sveriges femton världsarv. Du kan ladda ned den som PDF eller beställa en tryckt bok via print on demand.

World Heritage Sites in Sweden
This book describes the fifteen World Heritage sites in Sweden. You can download it as PDF-format or order the book as a print on demand copy.