Man med hatt och block i handen står framför medeltida grindstolpar med runor på.
Otto von Friesens fältarbete blir nu mer tillgängligt för forskning. Foto: (CC BY)

Anmälan – Digital lansering av forskningsplattformen Runor

Söktjänsten Runor är en ny digital forskningsplattform som ska tillgängliggöra ungefär 7 000 inskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och samlingar. Varmt välkommen att delta vid ett webbinarium den 3 december där tjänsten visas för första gången. Anmäl dig här!

I december 2020 lanserar Riksantikvarieämbetet söktjänsten Runor. Söktjänsten är resultatet av ett projektsamarbete med Uppsala universitet – med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien.

Inget annat land har så många runor som Sverige. Grundtanken med tjänsten är att knyta samman de digitaliserade delarna av Sveriges runinskrifter med Samnordisk runtextdatabas och presentera dem tillsammans i den nya tjänsten för att ge en så aktuell bild som möjligt av alla Sveriges runinskrifter. Samtidigt kommer tidigare svåråtkomligt källmaterial att digitaliseras och göras tillgängligt på plattformen.

Varmt välkommen att delta digitalt när tjänsten visas för första gången. Du får lyssna på föreläsare från projektet som arbetat fram den digitala forskningsplattformen. Mer information om programmet kommer.

När: 3 december, 15.15–17.00
Var: Zoom

Registrera din anmälan här

GDPR: I samband med att du skickar in din anmälan samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.