Barnteckning föreställande ett vikingaskepp med hissat segel och sköldar i olika mönster.
Vikingaskepp, teckning gjord av åk 3 Gamla Uppsala skola vid besök på Gamla Uppsala museum. Foto: (CC BY)

Seminarieserie 2020: Tema Skola och kulturarv

Under tre eftermiddagar, den 17–19 november bjöd Riksantikvarieämbetet in till webbinarier om hur samverkan mellan skola och kulturarv kan stärkas. Vi inledde med att presentera slutrapporten från ett regeringsuppdrag, ”Skoluppdraget”.

Riksantikvarieämbetet har i ett regeringsuppdrag, i samverkan med RiksarkivetStatens kulturråd och Statens skolverk, kartlagt hur samarbetet mellan skolväsendet och kulturarvsinstitutioner fungerar och har utvecklats över tid. Kartläggningen ska ligga till grund för förslag på hur samarbete mellan kulturarvsinstitutioner och skolan ska kunna stärkas. Läs uppdragets slutrapport.

Nu bjuder vi in till en digital seminarieserie med fokus på skola och kulturarv, där vi presenterar och kommenterar resultatet av arbetet och fördjupar oss i några ämnen. Du får även ta del av erfarenheter från våra nordiska grannländer och vi avslutar med en samtal om hur vi kan ta nästa steg framåt.

Vi vänder oss särskilt till dig som arbetar på en kulturarvsinstitution med verksamhet för skolan, men också till lärare med intresse av att använda kulturarv som resurs i lärandet.

Sista anmälningsdag var den 12 november. Intresset har varit stort och anmälan har nu stängt. 

Program

Seminarieserien består av tre olika webbinarier där du kan välja att delta vid ett tillfälle eller alla tre.

Tisdag 17 november, 14.00–16.00

DAG 1: Resultatet presenteras och kommenteras.

  • Presentation av resultatet: Charlotte Ahnlund Berg, utredare på Riksantikvarieämbetet, lyfter de viktigaste slutsatserna från arbetet. Inslaget är inspelat i Väla skola på Skansen.
  • Kommentarer från huvudaktörerna: Riksantikvarie Lars Amréus, Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, riksarkivarie Karin Åström Iko samt generalsekreteraren för Riksförbundet Sveriges museer Jeanette Gustafsdotter reflekterar kring betydelsen av samverkan mellan kulturarv och skola.
  • Frågestund: Online-samtal med projektgruppen: Charlotte Ahnlund Berg, Sophie Jonasson, Lars Lundqvist samt Anna Lihammer.

Filmer från dagens föreläsningar (Youtube)

Onsdag 18 november, 14.00–16.30

DAG 2: Utmaningar och potential – fördjupningar kring teman i rapporten.

  • Världsarven och skolan. Riksantikvarieämbetet presenterar kartläggningen av världsarven och skolan samt det pågående arbetet med en handlingsplan för världsarvsarbetet i Sverige. Vi får ta del av goda exempel på hur världsarv kan arbeta med skolan. Medverkande: Julia Lodén, Svenska Unescorådet, Lena Landström, föreningen Världsarv i Sverige, Emma Rydnér, Södra Ölands odlingslandskap, Sven Skoog, Hälsingegårdarna, samt Mathilda Fält Zaar, Riksantikvarieämbetet.
  • Kulturarv som resurs för skolan. Riksantikvarieämbetets rapport följer tre centrala teman gällande kulturarvsaktörernas samverkan med skolan. Det handlar om vikten av att nå ut, om att arbeta tätt tillsammans med skolan och om betydelsen av stödjande strukturer. Seminariet bjuder på en rad goda exempel på verksamhet från större och mindre aktörer. Medverkande: Per Agius, Folkrörelsearkivet för Uppsala län, Helene Andersson, Kalmar länsmuseum, Lars Berglund, Hälsinglands museum, Caisa Lindfors, Region Skåne, Louise Magnusson, Tierps kommun, Nicklas Malmsjö, Uppsala stadsarkiv, Olof Tiderman, Världskulturmuseerna, Maine Wallentinsson, Västerbottens museum och Susanna Zidén, Statens historiska museer.

Filmer från dagens föreläsningar (Youtube)

Torsdag 19 november, 14.00–16.30

DAG 3: Det här tar vi med oss.

  • Nordisk utblick: Våra grannländer, Danmark, Finland och Norge, presenterar sina lösningar för att underlätta samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner. Det blir inledningen till ett samtal om vad vi kan inspireras av i Sverige. Medverkande: Bente Aster, ämnesansvarig för kulturarv på Kulturtanken, Dorte Villadsen, pedagogisk utvecklingschef hos Skoletjenesten, Åsa Thunström, ordförande i FUISM – Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer samt Maiju Tuisku, museilektor på Åbo museicentral.
  • Framtidens lärande: I oktober presenterades en ny rapport från Kairos Future och Tekniska museet om framtidens lärande. Vi bjuder in till samtal om vad detta kan innebära för kulturarvsaktörernas framtida arbete med skolan. Medverkande: Peter Skogh, museidirektör på Tekniska museet och Maria Olsson, enhetschef lärande på Tekniska museet.
  • Främjande framåt – lärande utanför väggarna: En workshop med efterföljande samtal om möjliga vägar i Riksantikvarieämbetets fortsatta främjandearbete med Skoluppdragets projektgrupp; Charlotte Ahnlund Berg, Sophie Jonasson, Lars Lundqvist samt Anna Lihammer.

Filmer från dagens föreläsningar (Youtube)

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag var den 12 november. Anmälan har nu stängt. Tack för visat intresse!