Profilbilder Färgforum 2022. Fredriksdal, Helsingborg
Fredriksdal, Helsingborg. Foto: (CC BY)

Färgforum 2022

Tema: Att måla eller inte måla – är det rätt fråga?

Att sköta och underhålla målade ytor är en mångfacetterad verksamhet: rengöring, ”tvätta för gott”, lagning, konservering, retuschering, bättringsmålning, rekonstruktion, övermålning, ommålning, framtagning, borttagning eller rivning.

Vad blir bemålade ytor i dag utsatta för och vad tål de egentligen? Hur står det till med kunskapen om material och hantering? Vad är ett ekologiskt hållbart underhållsintervall? Några av dessa frågor vill vi beröra vid årets konferens.

Färgforum 2022 arrangeras tillsammans med Göteborgs universitet (Institutionen för kulturvård och Hantverkslaboratoriet), Statens fastighetsverk, Svenska byggnadsvårdsföreningen och Helsingborgs museum.

Färgforum 2022 hålls den 30–31 maj 2022, i samband med H22 City Expo i Helsingborg (en internationell stadsmässa), i hybridform, vilket innebär att du kan välja mellan att delta digitalt eller på plats i Helsingborg. Konferenslokal är Kulturmagasinet vid Fredriksdal museer och trädgårdar i Helsingborg.

I samband med Färgforum 2022 så arbetar vi tillsammans med forskningsinstitutet RISE för att utveckla myndighetens format för interaktion vid hybridkonferenser. Målet är att skapa en jämlik, inspirerande och lättanvänd upplevelse av konferensen oavsett om du deltar digitalt eller fysiskt.

Observera också att det är många som reser till Helsingborg just då, så boka ditt hotell i god tid.

Länk till anmälningssidan: https://delegia.com/fargforum2022

Sista anmälningsdag för fysiskt deltagande är fredagen den 13 maj. För digitalt deltagande kan du anmäla dig ända fram till det konferensen startar.
Observera att antalet fysiska platser i Helsingborg är begränsade, så anmäl dig snarast om du är angelägen att vara med på plats.

Välkomna!

Preliminärt program

Måndag 30 maj kl. 13.00–17.00

12.00 | Registrering och lättare lunch för de som deltar fysiskt

12.40 | Uppsnack i kulturarvsstudion, i den digitala sändningen

12.50 | Inledande praktisk information

13.00 | Välkommen till Färgforum
Marja-Leena Pilvesmaa, avdelningschef Riksantikvarieämbetet, och Hans Bergfast, verksamhetschef Helsingborgs museer, hälsar välkommen till konferensen.
Moderatorer dag 1: Jessica Jönsson, Helsingborgs museum & Maria Höijer, Göteborgs universitet.

13.10 | Incheckning på temat av arrangörsgruppen
Johan Gardelin, Riksantikvarieämbetet,  Maria Höijer, Göteborgs universitet, Hélène Hanes, Statens fastighetsverk, Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen, Jessica Jönsson, Helsingborgs museum.

13.30 | Det orördas estetik – debatt och föreställningar om patina, slitage och autenticitet
Svante Helmbæk Tirén, frilansande skribent.

Ord som autentiskt, orört, ursprungligt och liknande tillhör de vanligaste begreppen och idéerna inom kulturvård. Att definitioner och uppfattningar om vad de i praktiken innebär har alltid varit – och fortsätter vara – föremål för diskussion är välkänt. Men hur hanterar man komplexiteten i den variation av åsikter och metoder som finns? Hur kan vi skapa mer tid eller hanterbara verktyg för att fördjupa samtalet och ta klokare beslut? Med historiska exempel utforskar denna föreläsning olika ingångar till idén om den orörda estetiken i både praktik och teori.

14.00 | Reflexion på temat patina, slitage och autenticitet

14.15 | Paus / Mellansnack i kulturarvsstudion, i den digitala sändningen

14.35 | Tvättning för gott
Lars Sandberg, Larsson Örnmark, i samtal med Hélène Hanes, Statens fastighetsverk.

Lars kommer bland annat att prata om att målningsbeskrivningar i dag blivit väldigt omfattande, med alldeles för mycket behandlingar på ytor som har kulturhistoriskt värde. Han kommer att dra lite paralleller med gamla beskrivningar och prata om skillnaden mellan ut- och invändig målning.

15.05 | Industriell färg – en färgsprakande framtid
Miranda Johansson, Becker Industrial Coatings AB.

Hållbarhet är av allt större intresse för kunderna inom stål- och aluminiumindustrin. Stålindustrin i sig självt står för ca 10 % av Sveriges utsläpp av växthusgaser. I dag pågår en banbrytande utveckling och konkurrens om tillverkning av fossilfritt stål. Målad plåt har en färgfilmstjocklek på ett tiotal µm men kan ändå ge stor inverkan på produktens hållbarhet och livslängd. Vilka aspekter och regulatoriska frågeställningar ställs färgindustrin för? Detta föredrag bjuder in till en inblick i branschen och dess utmaningar.

15.35 | Fikapaus / Möjlighet till mingel mellan digitala och fysiska deltagare

15.55 | Ställningstaganden vid rengöring av muralmåleri
Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer.

Föredraget berör rengöring av muralmåleri, framförallt kalkmålningar i våra sydsvenska kyrkor. En rengöring kan utföras på många sätt och i olika grad. Vilka bevarandemässiga, etiska och estetiska avväganden måste en konservator göra när det kommer till frågan rengöra eller ej?

16.25 | A study into soiling removal from painted mock-ups in the context of the monumental Aula paintings by Edvard Munch
Lena Stoveland, NIKU.

The monumental Aula paintings (1911–1916) at the University of Oslo, painted by Edvard Munch with oil colours on canvas, has a long history of soiling and surface issues. In this presentation, results of investigations into the potential of soft particle blasting, CO2-snow, and Nanorestore Gels® for removing dark and well-adhered surface pollutants from unvarnished paint mock-ups are presented and discussed in relation to the Aula paintings.

16.55 | Avrundning av dagen

17.00 | Dag 1 avslutas
– Eftersnack i kulturarvsstudion, i den digitala sändningen
– Fysiska deltagare erbjuds besök i ”verkligheten” på Fredriksdal
Fysiska deltagare erbjuds antingen guidad visning av utvalda delar av Fredriksdal eller att själva gå runt på området, med viss vägledning till intressanta ”nedslag i verkligheten”, utifrån konferensens tema. Ingen föranmälan behövs.

18.30 | Middag för de som deltar fysiskt, restaurang Madame Moustache
Restaurangen ligger ca 1,8 km från konferenslokalen, vilket innebär ca 20–25 minuters promenad.     

Tisdag 31 maj kl. 9.00–12.00

8.40 | Uppsnack i kulturarvsstudion, i den digitala sändningen

8.50 | Inledande praktisk information

9.00 | Välkommen till dag två
Moderatorer dag 2: Hélène Hanes, Statens fastighetsverk & Stephan Fickler, Svenska byggnadsvårdsföreningen.

9.10 | Quickfixens förbannelse
Christina Heberlein, Kulturvård Heberlein AB.

– Varför målas/målades rikt dekorerade salonger och kyrkorum om? Hur kan vi skydda underliggande färgskikt?
– Hur många färglager tål det? Vad gör vi om gränsen verkar nådd?
– Vilka möjligheter får vi vid byte av hyresgäst?

9.40 | Framtidens måleri: ett litet avtryck på miljön och stort intryck på seendet
Maria Attström, Econyans.

Ska vi klara miljö- och klimatmålen krävs en oerhörd omställning. En möjlighet för en hantverkare med materialkunskap att göra bra insatser för liten hållbarhetskostnad: genom att bara åtgärda det som är nödvändigt, acceptera spår av tidens tand, inspireras av japansk lagningsteknik och med skickligt öga och säker hand kunna återställa det som skaver. Det är för mig både en fråga om “utanför boxen” och val av tekniker.
Med hantverkets hjälp går det att skapa resiliens både i det stora och det lilla, att t.ex. välja öppna färger som tidigt avslöjar en fuktskada eller ha lera på väggarna som främjar god hälsa. Framtidens byggnader och inredning ska gå att reparera, vara flexibla i användning och med möjlighet att återanvända.

10.10 | Fikapaus / Möjlighet till mingel mellan digitala och fysiska deltagare

10.35 | Måla eller inte måla? Högalidskyrkan fyller 100 år och restaureras
Karin Calissendorff, Tyréns.

Högalidskyrkan anno 1923 genomgår en omfattande renovering där Karin Calissendorff från Tyréns ingår som medverkande konservator. Renoveringen innefattar interiören och därmed ska hela interiören konserveras. Vissa delar restaureras, som valv och väggar i mönstermurat tegel som slammats. I detta inlägg berättar Karin om det arbete som föregick beslutet om att slamma om interiören och som i titeln lite slarvigt sammanfattas ”måla eller inte måla”. Karin lyfter fram ett projekt med samarbete mellan murare, byggnadsantikvarie, konservatorer samt församling, länsstyrelse och projektledare. I inlägget diskuteras hållbarhetsfrågor, tankar kring autencitet och hur viktigt det är att få tid för materialanalyser och utprovning av metoder.

11.05 | Reflexion på temat hållbarhet

11.25 | Reflexioner från olika professioner
Vicki Wenander, Wenanders AB, Christina Gräbe, Helsingborgs museum & Ola Förster, Decor & Co i Skåne AB.

11.50 | Sammanfattande diskussion

12.00 | Konferensen avslutas
– Eftersnack i kulturarvsstudion, i den digitala sändningen
– Lunch för de som deltar fysiskt

Därefter | Fysiska deltagare erbjuds guidad visning av ArtStreetHbg
Inställt p.g.a. sjukdom.
Det finns istället tre digitala vandringar som man kan gå via appen Guide Helsingborg:
1. Från Street art till graffiti
2. ArtStreetHbg – slinga 1
3. ArtStreetHbg – slinga 2
En karta över verken finns här: https://artstreethbg.helsingborg.se/karta/
En beskrivning av verken finns här: https://artstreethbg.helsingborg.se/konsten/