Bilden visar gamla badhuset i Uddevalla och lekplats bredvid omringat av meterhögt vatten. Vid sidan ligger en båt.
Medvetenhet och kunskap behövs så att alla som vårdar kulturmiljöer bättre kan hantera riskerna för kulturarvet i och med klimatförändringarnas effekter. Bilden, från 2015, visar översvämning i centrala Uddevalla när hela Teaterplantagen runt gamla badhuset översvämmades. Foto: ( CC BY)

Om Forum för klimat och kulturarv

Syftet med Forum för klimat och kulturarv är att nätverka kring frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. ”Vad kan vi göra tillsammans för att begränsa och möta klimatförändringarnas effekter och påverkan på kulturarvet?”

Forum för klimat och kulturarv är en arena för dig som är yrkesverksam inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering, fysisk planering och beredskapssamordning. Vi vänder oss till såväl handläggare som arbetar på myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i privat sektor, som förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap.

Bakgrunden är ett uttryckt önskemål om en arena för samarbete kring dessa frågor.