Foto: ( CC BY)

Forum för klimat och kulturarv

Forum för klimat och kulturarv genomfördes digitalt 30–31 augusti 2021. Temat var konsekvenserna av temperaturökning och vi sände från Jämtland.

Syftet med forumet är att fortsätta nätverkandet om frågor som länkar samman arbete med klimat och kulturarv. Vad händer med vårt kulturarv i ett varmare klimat?

Vi vänder oss till dig som är yrkesverksam inom kulturmiljö, klimatanpassning, samhällsplanering, bygglov och beredskapssamordning på myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i privat sektor. Men även förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap.

Forum för klimat och kulturarv 2021 arrangerades av Riksantikvarieämbetet i samarbete med Stiftelsen Gaaltije, Jamtli och Länsstyrelsen i Jämtland. Vill du läsa om tidigare Forum för klimat och kulturarv? Här finns rapporten från forum 2015, och här från 2017.

Program

På den här sidan hittar du programmet och mer information om konferensen.

Anmäl dig här