Fem bilder bredvid varandra: grön algpåväxt på husgrund, istappar hängande från ett stuprör, gula lavar på sten, flagnande röd målarfärg, murad sten randig av rinnande vatten.
Forum för kulturarv startade 2015. Foto: ( CC BY)

Tidigare Forum för klimat och kulturarv

Forum för klimat och kulturarv har arrangerats sedan 2015 och vänder sig till såväl handläggare som arbetar på myndigheter, länsstyrelser, kommuner och i privat sektor, som förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och landskap.

Här hittar du teman och dokumentation från tidigare års Forum för klimat och kulturarv.

Forum för klimat och kulturarv 2021

Tema: Konsekvenserna av temperaturökning. Digitalt från Jämtland, i samarbete med Stiftelsen Gaaltije, Jamtli och Länsstyrelsen i Jämtland.  

Länkar och lästips relaterade till konferensens föreläsningar.

Forum för klimat och kulturarv 2017

Hölls i Göteborg i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands län, Bohusläns museum, Länsstyrelsen Hallands län, Västra Götalandsregionen Västarvet, Kulturmiljö Halland, Göteborgs stad samt Göteborgs stadsmuseum.

Läs rapporten från Forum för klimat och kulturarv 2017 i Diva

Forum för klimat och kulturarv 2015

Vårt allra första Forum hölls i Uppsala i samarbete med Boverket, Länsstyrelsen Uppsala län, Länsstyrelsen Blekinge län, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt SMHI.

Läs rapporten från Forum för klimat och kulturarv 2015 i Diva