Deltagarna vid Heritage Science Forum 2019 Foto: (CC BY)

Återblick Heritage Science Forum 2020

I november 2020 arrangerades för tredje året i rad det nationella forumet för heritage science. Denna gång i nytt format – digitalt.

Heritage Science Forum syftar till att synliggöra heritage science som forskningsområde, belysa aktuella frågor och satsningar inom området samt främja ett ökat samarbete mellan olika organisationer och forskningsdiscipliner.

Heritage Science Forum arrangeras i år under tre dagar. Under konferensen får du ta del av tvärvetenskapliga kulturarvsprojekt och möta en bred representation av yrkesverksamma inom kulturarvsområdet.

Programmet var uppdelat i kortare pass varvat med korta presentationer och samtal.

Datum: 17–19 november, dagligen mellan klockan 14.00–16.00.

Om Heritage Science

Heritage Science är ett expanderande och internationellt etablerat forskningsområde som förenar humaniora, naturvetenskap och teknik. År 2018 etablerades Heritage Science Sverige, ett nationellt nätverk som syftar till att sammanföra olika aktörer för tätare och starkare samarbeten kring kulturarvsfrågor. Riksantikvarieämbetet är sammankallande part.

 

Programme Heritage Science Forum 2020


Tuesday, November 17th 2020, 2.00–4.00 PM

2.00 PM – Welcome: Opening of the conference

Heritage Science Sweden.
Stefan Nilsson, Swedish National Heritage Board

Heritage Science international infrastructure.
Marei Hacke, Swedish National Heritage Board

2.20 PM – Session 1: Remedial conservation

Nanomaterials for the consolidation of iron-tannate dyed textiles.
Nicoletta Palladino, KTH – Royal Institute of Technology

Examination of a 14th century crucifix:
Changes, construction and  a possible reliquary.

Susanna Barros, Barros kultur och konservering

Electrolytic cleaning of silver threads:
Effects of electrolyte on the condition of silk.

Karin Hindborg, Konservatorsateljén

3.00 PM – Break

3.10 PM – Session 2: Preventive conservation

Lobster tail and cake:
An anoxic contemporary conservation challenge.

Therese Lilliegren, Moderna Museet

Promote preservation through the choice of storage materials:
Presenting a new standard on how to measure emission effects of storage materials on paper-based objects.

Thea Winther, Swedish National Archives

New materials for preventive preservation:
Progress in the EU APACHE project.

Elyse Canosa, Chalmers University of Technology

4.00 PM – End of sessions


 

Wednesday, November 18th 2020, 2.00–4.00 PM

2.00 PM – Opening of the sessions

2.05 PM – Session 3: New research on runes

Everlasting Runes:
A research platform for runic inscriptions.

Magnus Källström, Swedish National Heritage Board

Runes, Ogham and Pictish symbols on Orkney and Shetland.
Laila Kitzler Åhfeldt, Swedish National Heritage Board

2.30 PM – Session 4: Technical art history

Italian Paintings in the Nationalmuseum:
Market, musealization, materiality.

Lena Dahlén, Sara Ferrari and Cecilia Heisser, Nationalmuseum

An international collaboration for the analysis of
Vincent van Gogh´s Olive Grove paintings.

Malin Borin, Gothenburg Museum of Art and Tom Sandström, Swedish National Heritage Board

3.00 PM – Break

3.10 PM – Session 5: Visualisation Technology

Andrée´s last diary:
Revealing hidden text through contemporary technology.

Bea Uusma, Karolinska Institutet and Magnus Mårtensson, Swedish National Heritage Board

VASABAS:
a 3D management tool for Vasa.

Håkan Thorén, The Vasa Museum

4.00 PM – End of sessions


 

Thursday, November 19th 2020, 2.00–4.00 PM

2.00 PM – Opening of the sessions

2.05 PM – Session 6: Heritage science for historical research

In the hands of Queen Christina and Cardinal Azzolino:
elemental analysis of the 17th century inks in the Azzolino collection.

Anna Lagerqvist Alidoost, Swedish National Archives

Making in context: reconsidering Anders Zorn´s oil paintings.
Emma Jansson, Stockholm University

Cultural heritage in Antarctica.
Gunnar Almevik, University of Gothenburg, Dag Avango, Lund University – Faculty of  Engineering, Jonathan Westin, University of Gothenburg – Centre of Digital Humanities.

2.50 PM – Session 7: Heritage science resources in Sweden and
IPERION HS

Heritage Science meets Environmental Archaeology:
in reality and virtually.

Philip Buckland, Umeå University

The SciLifeLab Ancient DNA facility:
a community resource.

Magnus Lundgren, Uppsala University

The Craft Laboratory.
Gunnar Almevik, University of Gothenburg

3.30 PM – Workshop and summary

4.00 PM – End of sessions