Anmälan Ledarskapsdagen 8 april 2024

Digitala museilyftets ledarskapsutbildning riktar sig till chefer och ledare anställda på centralmuseerna i Stockholm och är den första av tre utbildningar inom digitalisering för museianställda.

När: Måndag 8 april 2024, kl. 09:00–16:30
Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården, Stockholm
Kostnad: Avgiftsfritt, kaffe och lunch ingår

Anmäl dig här

Inbjudan till ledarskapsutbildningen har skickats per mejl till chefer och ledare på Stockholms centralmuseer.

Anmälan är nu stängd. Tack för visat intresse.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Information vilka som deltar kommer även att delges Europeiska socialfonden (ESF) samt Statiska centralbyrån (SCB). Läs mer i bilaga.