Grön bakgrund med vitt nätverk på, text/logotyp för Digitala museilyftet
Digitala museilyftet är ett kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering för museer Foto: (CC BY)

Ledarskapsdag för Digitala museilyftet

Välkommen på Digitala museilyftets ledarskapsdag den 8 april 2024 – starten på ledarskapsutbildningen inom förändrings- och innovationsledning för museernas digitala omställning.

Den digitala utvecklingen skapar i snabb takt nya förutsättningar, möjligheter och verktyg för museer att arbeta med. Att leda en digital transformation handlar egentligen inte om teknik, det handlar om människor och digital mognad. Digitala museilyftets ledarskapsutbildning riktar sig till chefer och ledare på centralmuseerna i region Stockholm och är den första av tre utbildningar inom digitalisering för museianställda. Ledarskapsutbildningen inleds med en gemensam utbildningsdag på Tekniska museet med föreläsningar och samtal kring förändrings- och innovationsledning och hållbar kompetensförsörjning kopplat till museernas digitala omställning. Utbildningen kompletteras med ytterligare kurser och verktyg i en digital lärplattform.

När: Måndag 8 april 2024, kl. 09:00–16:30
Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Norra Djurgården, Stockholm
Kostnad: Avgiftsfritt, kaffe och lunch ingår

Digitala museilyftet är ett kompetensutvecklingsprojekt inom digitalisering som riktar sig till anställda på centralmuseerna i Stockholm.  Projektet medfinasieras av Europeiska socialfonden för kompetensutveckling i region Stockholm. En framgångsfaktor för projektets finansiering är samtliga 12 centralmuseers avsiktsförklaring att alla anställda, cirka 1200 personer, ska delta i Digitala museilyftets utbildningar. På sikt kommer utbildningarna spridas nationellt.

Anmälan

När du fått din inbjudan via e-post registrerar du dina uppgifter här.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: 24 mars 2024

Program

Preliminärt program med reservation för ändringar.

08:30 | Registreringen öppnas

Registreringen på Tekniska museet öppnar.

09:00 Välkommen | Eric Fugeläng öppnar utbildningsdagen

Chefen för Riksantikvarieämbetets museiavdelning, Eric Fugeläng, hälsar välkommen och inviger Digitala museilyftets ledarskapsutbildning.

09:20 Föreläsning | Kulturarvets Digitalisering

Henrik Summanen, samordnare vid Riksantikvarieämbetet, om hur digitaliseringens utveckling påverkar, utmanar och skapar möjligheter för kulturarvssektorn och museer. Vi är långt ifrån att utnyttja digitaliseringens fulla potential, det handlar om mer än att skapa digitala versioner. Vilka centrala krav och behov måste adresseras för att museerna ska kunna effektivisera sina uppdrag i den digitala eran?

09:50 Föreläsning | Digitalisering i samhället

Johan Magnusson, professor i informatik vid Göteborgs universitet, diskuterar vad digitalisering i offentlig sektor är och introducerar viktiga begrepp för att främja en gemensam definition av digitalisering. Om balansen mellan en organisations digitala arv och digitala förmåga och värdet av att förstå hur den påverkar organisationens förmåga att tillgodogöra sig nyttorna av digitalisering.

10:40 Fika

11:00 Information | Om Digitala museilyftet

11:20 Föreläsning | För vem digitaliserar vi?

Pelle Snickars, professor i digitala kulturer vid Lunds universitet, utgår från forskningsprojektet Moderna tider 1936 för att diskutera användarperspektivet i det digitala. Projektet använder datadrivna modeller och generativ AI för att tolka omfattande datamängder och upptäcka ny kunskap i historiska källmaterial. Snickars utforskar hur digitalisering och innovationer ger upphov till nya användarperspektiv för att möta besökare, forskare och maskiner.

12:00–13:00 | Lunch

Lunch serveras i lokalen.

13:00 Föreläsning | The importance of digitally literate leadership

Jane Finnis, CEO vid Culture24 (UK), har i många år arbetat med digtal transformation för Storbritanniens kultursektor och för Europeana. Här delar Finnis insikter om betydelsen av ett digitalt moget ledarskap för att driva en värdeskapande digital transformation. Det handlar inte enbart om teknik, utan att förstå och utvärdera vilken kompetens och handling som behövs och vägen till att skapa de rätta förutsättningar till förändring. Föreläsningen hålls på engelska.

14:20 | Valbara seminarier

Välj ett av följande alternativ:

Valbart seminarium 1 | Sammanlänkade museisamlingar – hur samarbete skapat kompetensutveckling, innovation och ett användbart och tillgängligt kulturarv

Linnea Lundin, Intendent digital förmedling SHM och Elin Eriksson, Amanuens digital utveckling Nationalmuseum, har de senaste åren i ett samarbete med Wikimedia Sverige arbetat för att tillgängliggöra information om personer och platser som länkade öppna data via Wikidata. Med små medel har de båda museerna tagit stora steg mot sammanlänkade och användbara samlingar. Lundin och Eriksson delar med sig av sina insikter kring det praktiska värdet med sammanlänkade samlingar och vikten av kompetensskapande genom samarbete.

Valbart seminarium 2 | Digital museiupplevelse

Patrik Steorn, chef Göteborgs Konstmuseum, har med stor framgång arbetat med digitala projekt och utställningar på både Thielska galleriet och nu på Göteborgs konstmuseum. Han delar med sig av sina insikter som ledare av digitalt utvecklingsarbete och kuratering i digitala medier ur olika perpsektiv utifrån projektet Digitala relationer

Valbart seminarium 3 | Digital kompetens och förflyttningen framåt

Katarina Gidlund, professor i informationssystem/informatik och forskningsledare för Forum för digitalisering, om förflyttningar och förskjutningar – styrningslogiker i en digital värld. Gidlund tar upp föreställningarna om vad digital kompetens är och hur dessa påverkar förflyttningarna framåt. Att vi måste klara av ”att leda i förändring” brukar ofta hänga med när vi pratar om framtid, utmaningar och digitala landvinningar. Men hur mycket styr vi och hur mycket följer vi och hur ofta diskuterar vi gränsdragningarna däremellan och deras implikationer när det gäller kompetensbaser och kompetensutveckling.

15:00 Fika

 

15:30 Föreläsning | Öppenhet och Hållbarhet: SMK’s arbete för användbara samlingar

Jonas Heide Smith, Head of digital på Statens Museum for Kunst (SMK) i Köpenhamn, om arbetet för att skapa ett tillgängligt och demokratiskt kulturarv. SMK var tidiga med att digitalisera stora volymer av sina samlingar, men problemet kvarstod att få samlingarna användbara för publiken. Med en ny strategi för öppenhet, arbetade Jonas och hans team med nya metoder och verktyg mot de övergripande målen att skapa en tillgänglig, användbar och sökbar samling för allmänheten, byggd på ett långsiktigt hållbart system. Föreläsningen hålls på engelska.

16:10 | Tack för idag

Presentation av lärplattformen och fortsättning av Digitala museilyftet.
Summering av dagen.

16:30 | Konferensen är slut