Återblick Skola och kulturarv, konferens 2019

I oktober 2019 arrangerade Fuism, Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer, och Riksantikvarieämbetet en tvådagarskonferens i Visby om skola och kulturarv. 

Här kan du läsa mer om vad konferensen handlade om och ta del av materialet.

Dag 1

Hur skapar vi bättre samverkan mellan skola och museum?

Riksantikvarieämbetet redogjorde för vad som framkommit i regeringsuppdraget kring samverkan mellan skola och kulturarvsinstitutioner under det första året.

Konferensdeltagarna fick i workshopform möjlighet att resonera kring vad som skulle ske med resultatet efter projektet slut och att bidra med erfarenheter, förslag och kommentarer till uppdraget. De synpunkter som samlades in vid workshoppen om samverkan mellan skola och museer  användes i det vidare arbetet med  att utforma Riksantikvarieämbetets stödjande verksamhet på detta område.

Dagen leddes av Karin Günther, Riksantikvarieämbetet, och Anders Fredriksson, Vilna AB.
Läs mer om skoluppdraget här.

Dag 2

Hur är det att arbeta med platser med starka berättelser?

Ledda av Carina Johansson, etnolog, lektor och forskare vid Uppsala universitet/Campus Gotland, utgick vi från exemplet Visby.