Vitt öga på svartbotten t.v. och t.h. händer som undersöker fyra fyrkantiga stenar med röda inristade djur.
Symbolen för syntolkning. Det finns många sätt att bidra till att syntolka på museerna. Till höger får en person undersöka den taktila tillgängligheten hos modeller och kopior av hällristningar. Foto: (CC BY)

Webbinarium: Kom igång med alt-texter (2024)

Alternativa texter, så kallade alt-texter eller alt-taggar, är de ord som läses upp för att beskriva bilden för den som är blind eller har nedsatt syn, och inte själv kan tolka bilder. I maj 2024 erbjuder Riksantikvarieämbetet ett nytt tillfälle att lära dig syntolka bilder.

Välkommen till ett webbinarium där går vi genom vad alt-texter är och vem som har nytta av dem. Du får handfasta tips på hur du kan gå tillväga och vad du behöver tänka på när du formulerar en alt-text. Dessutom visar vi var du skriver in alt-texter i de vanligaste program och på sociala medier, samt gör några enkla övningar för att komma i gång att skriva.

Seminariet vänder sig till museer och andra kulturarvsaktörer, till exempel till dig som arbetar som pedagog, kommunikatör eller liknande på ett museum. Under en och en halv timme tar vi upp grundläggande principer för att skriva alt-texter till bilder som förmedlar kunskap. För alla principer ges exempel på bilder och alt-texter som är typiska i museers kommunikation.

Datum: 27 maj, 10:30–12:00
Var: Digitalt via Teams. (Ny i Teams? Läs gärna mer under Att tänka på under mötet.)

Tina Weidelt som kommer att hålla i utbildningen är tillgänglighetskonsulent på Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen samt en av lärarna på syntolksutbildningen på Fellingsbro Folkhögskola. 

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 24 maj.

  • Här kan du lämna tips och information som kan vara viktig för oss att känna till.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig samlar Riksantikvarieämbetet in och behandlar personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.