Svartvitt foto med Djurgårdsbrunnsviken förgrunden och Nordiska i bakgrunden.
År 2022 firade vi Arkivens dag tillsammans med Nordiska museet, på plats på Djurgården. Foto: (PDM)

Lär känna arkiven på Arkivens dag

Arkivens dag i november är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap.

Arkivens dag 2023 – Färg och form

Håll utkik här för vad som händer hos Riksantikvarieämbetets arkiv under 2023 års program.

Återblick Arkivens dag 2022 – Myter och mysterier

Vi bjöd på svartkonstböcker, berättelser om sjukdomsbot och mytomspunna platser och originalinspelningar från skilda tider med människor som berättar om sina liv och minnen.

År 2022 uppmärksammade Riksantikvarieämbetets arkiv Arkivens dag den 12 november tillsammans med Nordiska museets arkiv.

Om Arkivens dag

År 1998 öppnade många arkiv sina dörrar inom det gemensamma namnet Arkivens dag för första gången. Sedan dess har Arkivens dag spritt sig, så att hela Norden firar Arkivens dag den andra lördagen i november.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap.

Varje år har Arkivens dag ett särskilt tema som vi berättar om med hjälp av arkivmaterial ur våra samlingar.

Tidigare Arkivens dag

Bilden visar en korridor med arkivskåp
En glimt av Antikvarisk-topografiska arkivet hos Riksantikvarieämbetet i Stockholm. Foto: Lars Kennerstedt (CC BY)

Här kan du ta del av vad Riksantikvarieämbetet gjort på tidigare Arkivens dag