Bild text om kulturarvsdagen samt en kvinna i förgrund med blicken mot Östra stallets fasad.
Riksantikvarieämbetet bjuder in till Öppet hus i Stockholm under Kulturarvsdagen, välkommen till oss den 9 september.

Det här händer på vårt arkiv och bibliotek på Kulturarvsdagen

Riksantikvarieämbetets arkiv och bibliotek deltar i september varje år med aktiviteter vid den nationella temadagen för kulturarv. Kulturarvsdagen är en del av ett gemensamt program för European Heritage Days, som firas i hela Europa.

Riksantikvarieämbetet är Sveriges nationella kulturarvsmyndighet. Vi leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet – för dig och för kommande generationer. Men känner du till på vilka sätt vi gör det?

Kulturarvsdagen 2023

Under lördagen den 9 september kl. 12.00–16.00 bjuder vi in till öppet hus i Östra stallet, på Storgatan 43.

Kom förbi och lär dig mer om vad Riksantikvarieämbetet arbetar med! Träffa några av våra medarbetare och hör vad de gör på jobbet. Ta chansen att följa med på visning nere i magasinen där våra arkiv- och bibliotekssamlingar förvaras.

Program

Kl 12.15 – 12.40 Björn Sundberg: Att förvalta kulturarvet i en värld där gårdagen redan är ”old news”

När världen går snabbare än någonsin utmanas även traditionella kunskapsinstitutioner, men kan det vara så att museer, bibliotek och arkiv snarare står bättre rustade än många andra genom sin kompetens, sitt uppdrag och det material man förvaltar? Häng med så pratar vi digitalisering, AI och data.

Kl 12.45 – 13.10 Roger Nyqvist och Ola Wolfhechel Jensen: Lilla Joredsgraven – historien om en bohuslänsk ”furstegrav”

Under 1800- och 1900-talen undersöktes ett flertal gånger en gravhög från 3–400 e kr. i Lilla Jored i norra Bohuslän. Graven visade sig fyndmässigt vara en av landets guldrikaste och med en unik kistkonstruktion som saknar motsvarighet i Sverige. Av själva högen återstår idag inte mycket, samtidigt som dokumentationen från undersökningarna i flera fall är bristfällig och i andra fall saknas helt. Under seminariet presenterar Roger Nyqvist och Ola Wolfhechel Jensen hur Bohusläns museum och Riksantikvarieämbetets arkiv i ett gemensamt projekt försöker rekonstruera historien om Lilla Joredsgraven.

Kl 12.45 – 13.10 Visning i magasinen

Följ med på visning i arkiv- och biblioteksmagasinen, visningen tar cirka 25 minuter. 

Kl 13.15  – 14.00 Digital familjevisning av medeltidsborgen Glimmingehus

Följ med på en spännande visning av borgen Glimmingehus – Nordens bäst bevarade från medeltiden! Visningen riktar sig till barn och vuxna och genomförs av en guide på plats i Skåne med hjälp av en 3D-modell över borgen. Ni får komma in på ställen som inte är öppna för besökare på plats. Kanske kommer en och annan överraskning att läggas in under de 45 minuterna som visningen tar…

Kl 14.15 – 14.40  Familjevisning i magasinen

Under marken nedanför Östra stallet står lådor på rad i långa gångar. Vad finns det i dem och varför är vi så rädda om innehållet? Passa på att följa med ned till ett av våra arkivmagasin – en plats du i vanliga fall inte får besöka. Begränsat antal platser, först till kvarn – ingen föranmälan. Barnvagnar och rullstolar får inte tas med ner till magasinen av utrymningsskäl.

Kl 14.15 – 14.40 Roger Nyqvist och Ola Wolfhechel Jensen: Kulturarv och vattenkraft – om hotade kulturmiljöer längs Norrlands älvdalar

Norrlands älvar har alltid varit viktiga livsnerver vilket skapat rika och mångfacetterade kulturmiljöer längs dess dalgångar. Sedan vattenkraftens expansion under 1940–80-talen har stora mängder forn- och kulturhistoriska lämningar emellertid förstörts. Hur stora skadorna är och hur många kulturmiljöer som hotas idag vet vi emellertid allt för lite om. Det var för att ta reda på detta som det pågående samarbetsprojektet Norrlands vattenanknutna kulturmiljöer initierades 2021.  Roger Nyqvist och Ola Wolfhechel Jensen berättar om projektet och några av resultaten.

Kl 14.45 – 15.10 Visning i magasinen

Följ med på visning i arkiv- och biblioteksmagasinen, visningen tar cirka 25 minuter.

Kl 15.15 – 15.40 Tove Holm: Bidrag till kulturarvsarbete

Tove Holm, handläggare för bidrag till kulturarvsarbete, berättar om projekt som Riksantikvarieämbetet har finansierat och informerar om bidraget. Föredraget riktar sig både till intresserad allmänhet och till dig som är aktiv i en ideell förening och vill veta mer om möjligheterna att söka bidrag för kulturarvsprojekt.

 

Under hela dagen:

Charlotte Hamilton berättar om Riksantikvarieämbetets arbete kring kulturarv, kulturmiljö och hälsa

Kulturarvets sociala värden är svåra att sätta siffror på. Det som kan mätas är människors upplevelser av tillhörighet och delaktighet. Riksantikvarieämbetet samarbetar med Folkhälsomyndigheten för att lyfta fram kulturarvets betydelse vid exempelvis stadsplanering eller landsbygdsutveckling. Vill du hjälpa oss med vårt arbete? Kom och berätta vad kulturarvet betyder för dig!

Runtydningsutmaning

Vår runolog Magnus Källström har skapat en riktig utmaning. Lyckas du lösa den och tyda runorna? Passar vuxna och barn som tycker om svåra klurigheter.

 

Läs mer om Kulturarvsdagen och European Heritage Days på raa.se/kulturarvsdagen

 

Besöksinformation