Pilformad skylt, i blått och vitt på stolpe, som pekar mot infoskylt om vad skyddet innebär.
Haagkonventionens emblem - Det internationella kännetecknet för märkning av betydelsefulla kulturegendomar Foto: (CC BY)

Världsarvssamtal 30 mars 2022: Beredskap och väpnad konflikt – 1954-års Haagkonvention

Välkommen till Riksantikvarieämbetets Världsarvssamtal om beredskapsarbete i förhållande till konflikter!

Beredskap är ett brett ämne som rymmer många aspekter som behöver beaktas i världsarvens förvaltning. Det handlar generellt om hanteringen av olika typer av potentiella och faktiska hot, samt att ha beredskap för en kris – före, under och efter ett händelseförlopp. Dessa kan identifieras genom riskanalyser som bör integreras i världsarvens förvaltningsplaner. Utifrån det rådande omvärldsläget finns ett behov av att prioritera och diskutera beredskap i förhållande till konflikter.

Det här seminariet fokuserar på Unescos konvention om skydd av kulturföremål i händelse av väpnad konflikt (Haagkonventionen) 1954. Vidare diskuteras kopplingar mellan 1954-års Haagkonvention och världsarvskonventionen. Kulturvärldsarv ingår bland de monument och platser som prioriteras i utmärkning av kulturegendom med hjälp av emblemet den blåvita skölden för att motverka avsiktliga och oavsiktlig skador. Seminariet belyser Unescos arbete och internationella perspektiv, länsstyrelsens roll i arbetet med utmärkning av kulturarv, pilotprojekt från Gotland och militärens roll i arbetet.

När: Onsdag den 30 mars
Tid: Kl. 13.00–15.00
Plats: Digitalt

Program

13.00 Introduktion

Syfte och upplägg

Erika Hedhammar, Elene Negussie och Jacob Groundstroem, Riksantikvarieämbetet

13.05 Presentationer

Information kring Unescos arbete med världsarvskonventionen i och med konflikten i Ukraina, Emma Jansson, Svenska Unescorådet.

1954-års Haagkonvention och världsarv: internationella perspektiv och nationella föreskrifter, Måns Pedersen och Maria Barkin, Riksantikvarieämbetet.

Reflektioner kring sambanden mellan världsarvskonventionen och 1954-års Haagkonvention, Louise Hoffman Borgö, Region Gotland.

Utmärkning av kulturarv under 1954 års Haagkonvention: erfarenheter från Gotland och Hansestaden Visby, Kristin Löfstrand, Länsstyrelsen Gotland.

13.55 Paus

14.05 Presentationer

Hur arbetar försvaret med utmärkning av kulturarv? Krister Wedin, Försvarsmakten Gotland.

Övning med Gotlands museum och frivilliga försvarsorganisationer, Erika Hedhammar, Riksantikvarieämbetet.

14.30 Diskussion

14.55 Sammanfattning och avslutning

15.00 Slut

Tack för idag!

Anmäl dig här

Anmälan är nu stängd. Länk till mötet skickas ut till alla anmälda deltagare dagen innan seminariet.

Referensmaterial Visa eller stäng

UNESCO:s material om 1954 års Haagkonvention och ICCROM:s material om första hjälpen för kulturarv, https://en.unesco.org/protecting-heritage och https://www.iccrom.org/section/disaster-resilient-heritage/first-aid-and-resilience-cultural-heritage-times-crisis-far

Unesco, 2016. Protection of Cultural Property Military Manual, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246633

Unesco, 2012. Managing Disaster Risks for World Heritage [online] https://whc.unesco.org/en/managing-disaster-risks/