Man med hatt och block i handen står framför medeltida grindstolpar med runor på.
Otto von Friesens fältarbete blir nu mer tillgängligt för forskning. Foto: (CC BY)

Digital lansering av forskningsplattform för Runor

Söktjänsten Runor är en ny digital resurs för forskning  som kommer att tillgängliggöra ungefär 7 000 inskrifter med rapporter och bilder från olika databaser, institutioner och samlingar.

Den nya söktjänsten Runor lanserades vid ett seminarium den 3 december 2020. Söktjänsten är resultatet av ett projektsamarbete med Uppsala universitet – med finansiering från Riksbankens jubileumsfond och Vitterhetsakademien.

Inget annat land har så många runor som Sverige. Grundtanken med tjänsten är att knyta samman de digitaliserade delarna av Sveriges runinskrifter med Samnordisk runtextdatabas och presentera dem tillsammans i den nya tjänsten för att ge en så aktuell bild som möjligt av alla Sveriges runinskrifter. Samtidigt kommer tidigare svåråtkomligt källmaterial att digitaliseras och göras tillgängligt på plattformen.

När: 3 december, 15.15–17.00
Var: Zoom

Missade du seminariet?

Då får du en chans att se det i efterhand. Titta då gärna på webbsändningen från den 3 december 2020, då söktjänsten för första gången presenterades vid ett digitalt lanseringsseminarium. Här kan du ta del av webbsändningen från lanseringsseminariet.

Vill du lära dig mer om runor? Då kan du ta del av Runskolan där Riksantikvarieämbetet har samlat grunderna för runor och runinskrifter.

Program

Om Projektet Evighetsrunor
och Sveriges runinskrifter och Samnordisk runtextdatabas

Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
Henrik Williams, Uppsala universitet
Marco Bianchi, Uppsala universitet

Forskningsplattformen Runor
Tekniska utmaningar och framtida möjligheter. Så söker du i Runor

Marcus Smith, Riksantikvarieämbetet
Hanna Larsson, Riksantikvarieämbetet

Digitaliseringsinsatser och forskning
Om Dalrunor och de tre forskningsuppgifterna i projektet

Patrik Larsson, Högskolan Dalarna
Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet
Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet
Marco Bianchi, Uppsala universitet

Dagens moderator är Ilse Vuijsters Hammarström.

Så välkommen in och frossa i runor: raa.se/runor