Tema och utmaningar

På Hack for Heritage baseras idéer och prototyper på tillgänglig och öppen kulturarvsdata. För hack 2020 har vi också valt tre teman som deltagarna ska arbeta utifrån. Du och ditt team kan välja att arbeta med ett (1) tema eller, om ni vill, kombinera två eller samtliga teman till er fantastiska idé/prototyp!

Tillgänglighet

Under ett år som genomsyrats av covid-19 har många verksamheter fått ställa om. Man har fått arbeta med nya metoder och tekniker för att nå ut med sitt utbud och sina samlingar. Tillgänglighet har länge varit en aktuell fråga och fick ytterligare uppmärksamhet det här året. Men hur kan man fortsätta göra kulturarvet tillgängligt samtidigt som det bevaras? Vilka grupper nås av kulturarvsutbudet idag och vilka nås inte? Hur förenklar man tillgängligheten för så många som möjligt? Hur skulle man med kulturarvsdata kunna tillgängliggöra samma upplevelser till alla oavsett geografisk placering eller funktionsvariation?

Hållbarhet

Kan kulturarv ha en positiv påverkan på samhällsutvecklingen? Svaret är ja, och det påverkar inte bara ett utan flera olika områden, allt ifrån turism, undervisning, företagande, miljö till sociala synvinklar. Ett hållbart kulturarv kan genom användande gynna både besökaren genom att skapa känsla av tillhörighet och delaktighet liksom den gynnar kringverksamheter så som landskapsvårdare och hantverkare.
Hur kan man med digital kulturarvsdata stötta arbetet med cirkulär ekonomi? Hur skulle man med öppen kulturarvsdata kunna söka rätt på gamla mönster för att använda på nya produkter idag? Hur kan man med kulturarvsdata få information och om långsiktiga miljöförändringar och kunskap om tidigare odlingssätt som skulle kunna återanvändas idag? Frågorna är många, bara fantasin sätter gränserna.

Framtidstrender

Arbete med kulturarv innebär att vi långsiktigt ska vårda, bevara och utveckla det för ett hållbart samhälle i allt ifrån öppen kulturarvsdata till AI-teknik. Men hur kommer arbetet med kulturarv att se ut i framtiden? Vad kommer våra gemensamma prioriteringar att vara och hur samlas vi kring dem? Hur kan man i framtiden samordna insatser och resurser för att göra kulturarvsarbetet enklare och bredare? Kanske har du eller någon i ditt team stött på frågor kring detta där ni tillsammans har en idé kring framtidens kulturarvsarbete.

Färdiga utmaningar att arbeta med

Om ni vill, kan ni välja att arbeta med en av de nedan presenterade utmaningarna som våra partners förberett åt er. Detta är ett smart sätt att snabbt komma igång att innovera!

Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
Utifrån temat ”tillgänglighet” vill vi att ni skapar en app eller spel utifrån Zickermans studiesamling.
Denna studiesamling innehåller 12 000 bilder med många olika textila tekniker, mönster och symboler.
I appen/spelet önskar vi att det blir en möjlighet att lära sig om de olika teknikerna som vävning, broderi, stickning med mera. Det ska också finnas möjlighet att lära sig mer om mönster och symboler. De mönster och symboler som finns i samlingen kan ju inspirera till slöjd i andra material än textil.

Målgrupp: slöjd och textilintresserade som inte vet att Zickermans studiesamling finns.

ISOF – Institutet för språk och folkminnen
Isofs utmaning till årets deltagare i Hack for Heritage är att skapa fristående interaktiva webbmoduler/appar som lätt kan integreras i en digital utställning, som ett av flera innehållsinslag kring ett specifikt utställningstema. Modulen/appen ska kunna presentera och förmedla digitalt immateriellt kulturarvsmaterial på ett lekfullt, roligt och pedagogiskt sätt. Den data vi tillhandahåller för utmaningen är Isofs API/webbtjänst för sägner.

Målgrupp: för det digitala utställningsrummet är allmänheten och/eller barn och unga vår målgrupp. Det ska inte krävas några förkunskaper för att kunna ta till sig av innehållet.