Tema 3: Hälsa, välbefinnande och kulturarv

Relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa behöver uppmärksammas mer! Människor befinner sig i sammanhang där kulturarv, inte minst platser, kan ha mycket stor betydelse. Vi människor är meningsskapande och förbundna med varandra, traditioner, platser och tankar om framtiden.

Kultur- och konstupplevelser kan påverka välbefinnande, meningsskapande och tillfrisknande. Det finns till exempel  studier som visar att kulturella aktiviteter och att vara fysiskt aktiv kan minska risken att drabbas av olika typer av demenssjukdom senare i livet.


Ulricehamns sanatorium 1947. Foto: (CC BY)
  • Hur kan träning och kulturarv kombineras på ett kul och stimulerande sätt? En tränings-app för med en berättelse i bild, text, ljud som förutsätter att personen är i rörelse? Hur gick lynchningen av Axel von Fersen till? Följ i hjulspåren av vagnen han färdades i för att ”låsa upp” material.
  • Hur vidgar vi kulturarvets tillgänglighet för personer med olika funktionsvariationer? Hur görs kulturarv tillgängligt och attraktivt även för personer som har svårt att röra sig eller att färdas längre sträckor?
  • Medborgarna i Sverige blir allt friskare och äldre. På vilket sätt kan kulturarv bli en arena för att seniorer får ett meningsfullare liv och skapa delaktighet? Har institutionerna behov som genom ett samarbete med seniorer skulle kunna ge ömsesidig nytta?
  • Hur kan kulturarv, konst, poesi och andra kulturella uttryck integreras i vården idag och hur kan patienter stöttas till att skapa? Kan objekt flyttas till sjukhus och institutioner och integreras i vårdmiljö eller aktiviteter så att de bidrar till mening, välbefinnande eller tillfrisknande?
  • Hur synliggörs svåra berättelser inom vårdens historia? I städer och på landsbygd finns spår av barnhem, äldreboenden, fattigvård och somatiska såväl som psykiatriska sjukhus och institutioner. Dessa platser och byggnader har ett rikt kulturarv som kan berätta om hur vård, sjukdomar och avvikelser betraktades. Erkännande av dessa platsers kulturarv kan ge upprättelse till drabbade samt bidra med perspektiv på dagens vård och institutioner. Siffror, bilder och text från institutioner kan bilda viktiga och rysliga berättelser.