K-samtal – Riskhanteringsverktyg för museers samlingar

Fredagen den 8 maj 2020

2020 släpptes ett verktyg för riskanalys för museers samlingar. Arbetet med verktyget har varit ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Malmö museer, Vadsbo museum, Jamtli och Nationalmuseum.

Under detta K-samtal fick deltagarna en presentation av riskhanteringsverktyget. Medarbetare från Malmö museer och Vadsbo museum berättade om hur de gick till väga med sina riskanalyser och gav tips på hur de organiserade sig på museet för att göra en riskanalys för samlingarna.

Verktyget tar upp frågorna:  Vad skulle kunna hända med museets samlingar? Hur troligt är det att det händer? Hur stor del av museets samling påverkas? Vilka åtgärder finns och vem ansvarar för dessa? Denna information görs sedan om till en rapport som blir ett stöd för att prioritera vilka åtgärder man bör vidta för att bevara samlingarna.

Vill man titta på verktyget som presenterades i K-samtalet finns det att ladda ner här.