Man står i naturen med karteringsinstrument.
Kartering pågår. Foto: (PDM)

Seminarier för God praxis vid digital arkeologisk dokumentation

(Mötet är genomfört.)

Under hösten 2021, den 29 oktober och den 19 november, arrangerar Riksantikvarieämbetet i samarbete med Uppsala universitet två digitala seminarier om god praxis för att  bevara och återanvända arkeologisk dokumentation.

Sedan 2020 pågår ett projektsamarbete mellan Riksantikvarieämbetet och Uppsala universitet om forskningsinfrastruktur för arkeologisk undersökningsdata. Syftet är att ta fram metoder för att bevara och tillgängliggöra digital arkeologisk dokumentation. Projekt Urdar som det heter pågår till och med 2023 och är finansierat av Riksbankens Jubileumsfond.

Nu bjuder vi in dig som är beställare, producent eller användare av arkeologisk information, till exempel arkeolog, forskare eller tjänsteman vid länsstyrelsen eller annan myndighet, till två seminarietillfällen under hösten. Du hittar anmälningsformuläret längre ned på sidan.

Olika teman för dagarna

Under det första seminariet, fredagen den 29 oktober, presenterar vi resultat och erfarenheter från att ha bearbetat digital dokumentation från arkeologiska uppdrag samt tar upp rekommendationer för god praxis för data generellt. Det andra hålls fredagen den 19 november och då fokuserar vi på nuläget och framtiden, för att tillsammans diskutera hur vi kan göra arkeologisk dokumentation mer återanvändbar.

Du hittar ett utförligare program och anmälningsformuläret lite längre ned på sidan. Vi ser fram emot din medverkan och ser helst att du deltar vid båda tillfällena. De två seminarierna, som båda pågår mellan klockan 10 och 15, har lite olika inriktning där vi varvar presentationer med gruppdiskussioner.

Exempel på frågor som kan bli aktuella:

  • Vilken typ av dokumentation är viktigast att få tillgång till i ditt arbete?
  • Vad betyder ”vetenskapligt god kvalitet” i relation till digital dokumentation?
  • Går det att komma fram till gemensam god praxis för termer och innehåll i uppdragsarkeologisk dokumentation?
  • Vilka användningsområden finns för arkeologisk data nationellt och internationellt?

Program

Här hittar du programmet för båda dagarna med preliminära hålltider. Du kan även ladda hem inbjudan med programmet som pdf.

Seminarium 1: Fredag 29 oktober

Digital arkeologisk dokumentation – utmaningar och möjligheter

10.00 – 10.15: Välkommen, introduktion

10.15 – 11.30: Projekt Urdar – forskningsprojekt för att bevara och tillgängliggöra arkeologisk undersökningsdata

11.30 – 11.50: Gruppdiskussioner

11.50 – 13.00: Lunchpaus

13.05 – 13.25: God praxis för tillgängliggörande av data (FAIR principerna)

13.25 – 13.50: K-samsök och länkad data

13.50 – 14.00: Paus

14.00 – 14.10: SEAD – Miljöarkeologisk databas

14.10 – 14.30: SveDigArk – ny forskningsinfrastruktur för digital arkeologi

14.30 – 14.50: Gruppdiskussioner

14.50 – 15.00: Avslut

 

Seminarium 2: Fredag 19 november

Digital praxis i svensk arkeologi – nutid och framtid

(Uppdaterad 2021-11-15)

10.00 – 10.15: Redovisning av resultat från seminarium 1

10.15 – 10.35: ADS: Archaeology Data Service in Great Britain. Katie Green (Dr)

10.35 – 10.55: DANS: Data Archiving and Networked Services in the Netherlands. Hella Hollander (Drs)

11.00 – 11.20: SND: Svensk Nationell Datatjänst. Ulf Jakobsson

11.20 – 11.50: Gruppdiskussioner

11.50 – 13.00: Lunchpaus

13.05 – 13.25: Fyndinformation – perspektiv från samlingarna. Thomas Eriksson (Statens historiska museer)

13.25 – 13.50: Arkivering – god praxis.

13.50 – 14.00: Paus

14.00 – 14.25: Paneldiskussion om bevarande av fältdokumentation

14.25 – 14.55: Gruppdiskussioner

14.55 – 15.00: Avslut