Barnteckning med personer som håller demonstrationsskyltar med uppmaningar som stoppa rasismen nu!! Skydda djuren! Alla är vackra!
Teckning från när skolklasser i årskurs fyra och fem fick rita på temat "Demokrati 100 år". Foto: (CC0)

Seminarieserie om Jämställt kulturarv

Vem har tillgång till kulturarvet, vem representeras och vem väljer ut vad som ska bevaras för framtiden? Det är angelägna frågor som vi tar upp i vår seminarieserie ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” som sänds i fem delar i december.

För 100 år genomfördes det första allmänna valet i Sverige. För att uppmärksamma detta presenterar Riksantikvarieämbetet fem förinspelade webbsändningar på aktuella teman som alla knyter an till kopplingen mellan demokrati och kulturarv. Exempel på sådana teman är hur vi kan synliggöra och inkludera tidigare marginaliserade samhällsgrupper som nationella minoriteter, barn och unga, hur vi kan göra kulturarvet åtkomligt för alla och vad som hände efter #metoo inom det arkeologiska fältet.

Till seminarieseriens fem delar har vi bjudit in gäster från Naturvårdsverket, Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet, Sveriges Hembygdsförbund tillsammans med representanter från ett flertal museer samt en rad forskare från våra olika universitet.

När: 1–9 december.
Tid: 1 tim/avsnitt

Webbsändningarna är förinspelade och serien avslutas med ett uppföljande samtal om kulturarv och demokrati, där riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gäster från Kulturdepartementet, Myndigheten för delaktighet och Sveriges Hembygdsförbund, under ledning av moderator Tobias Svanelid.

Du hittar alla fem avsnitt här nedan, och på vår Youtubekanal.

Teman och medverkande

Den 1:a december släppte vi de första fyra avsnitten. Här hittar du alla samtalsämnen och medverkande gäster.

Del 1. Kulturarv och demokrati – att vara eller inte vara inkluderad

Richard Pettersson, docent och lektor i museologi vid Umeå universitet, Roger Nyqvist, fil.dr. arkeolog vid Bohusläns museum och Ola Wolfhechel Jensen, docent och forskningssamordnare vid Riksantikvarieämbetet.

Del 2. Barn har rätt – om barns och ungas delaktighet och medverkan i kulturarv

Hardy Bjarnar, barnrepresentant, Anita Synnestvedt, arkeolog och forskare vid Göteborgs universitet, Jennie Andersson Schaeffer, chef för Västmanlands museum, Johan Dahnberg, intendent och museipedagog på Hallands konstmuseum, Wenke Rundberg, publik producent vid Nordiska museet, Anna Sparrman,  forskare och lärare vid tema Barn på Linköpings universitet, Linda Klementsson, enhetschef vid Gamla Uppsala museum, Ida Ekman och Jenny Grahn, representanter från Örnsköldsviks Advisory Board och Charlotte Ahnlund Berg, utredare, vid Riksantikvarieämbetet.

Del 3. Demokratin 100 år vs. Tillgänglighet

Lars-Göran Wadén, rådgivare i tillgänglighetsfrågor, Camilla Näsström, handläggare vid Naturvårdsverket och Mattias Schönbeck, utredare vid Riksantikvarieämbetet.

Del 4. #utgrävningpågår: Arbetet för en demokratisk och jämställd arbetsmiljö inom svensk arkeologi

Petra Aldén Rudd, uppdragsarkeolog vid Rio Göteborg, och Ingrid Berg, fil.dr. i arkeologi och projektsamordnare på Uppsala universitet, i samarbete med Liv Nilsson Stutz, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet.

Den nionde december släppte vi det femte och avslutande avsnittet – ett uppföljande samtal där riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gäster.

Del 5. Samtal kring kulturarv och demokrati – i dag och i morgon

Riksantikvarie Joakim Malmström samtalar med gästerna Sophia Laurin, departementsråd vid Kulturdepartementet, Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet samt Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund, under ledning av moderator Tobias Svanelid.

Om du missat nåt seminarium eller våra digitala utställningar

Alla filmerna kommer att finnas textade i en spellista på vår Youtubekanal inom kort.

Missa heller inte vår digitala utställning ”Jämställt kulturarv – Demokratin 100 år” som ligger till grund för seminarieserien, och utställningarna ”Arkeologi, kulturvård och kvinnlig rösträtt 1919” och ”Demokratins byggnader”.

Är du nyfiken på de teckningar som vi använt i denna serie?

För att få en bild av vad dagens elever i årskurs 4 och 5 tänker på då de hör ordet Demokrati har vi efterfrågat teckningar som eleverna skapat för att symbolisera just detta ord. Här hittar du ett kollage med alla teckningarna.

Teckningarna samlades in och visades i en utställning på Gamla Uppsala museum och presenterades på Kulturarvsdagen, årets temadag för kulturarvet. Utställningen var en del av Riksantikvarieämbetets aktiviteter i regeringens nationella kraftsamling: ”Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati”.  Kraftsamlingen genomförs för att säkerställa en levande och uthållig demokrati för framtiden.