SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv Foto: ( CC BY)

SKÅNK 2022 – Skogen och framtiden

(Mötet är genomfört.)

För tredje gången sedan 2017 anordnas konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer – SKÅNK. Denna gång står Linnéuniversitetet tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län som värd.

Konferensen som tidigare var planerad till 2021 har flyttats fram till den 5–7 april 2022. 

SKÅNK är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

 • Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
 • Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området?
 • Vad kan kulturarvssektorn lära sig av skogsbrukets långa planeringscykler?
 • Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

När och var: 5–7 april 2022 i Kalmar.

SKÅNK är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. Värd för årets konferens är Linnéuniversitetet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Program

Programmet pågår under tre dagar och är indelat i fem olika pass med olika teman. Under dag två bryter vi av med en intressant  och aktuell fältexkursion, där du kan välja mellan två alternativ.

Tisdag 5 april

Moderator: Michael Lehorst, Skogsstyrelsen

 • Pass 1 – Inledning
 • Pass 2 – Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
 • Pass 3 – Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala
  området?

Onsdag 6 april

Fältexkursioner till antingen Attsjö och Granhult i Kronobergs län eller till Kulturreservatet Stensjö by i Kalmar län.

Torsdag 7 april

Moderator: Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet

 • Pass 4 – Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett
  framgångsrikt hållbarhetsarbete? / Hur ska kulturarvet i skogen brukas
  framöver?
 • Pass 5 – Aktuell forskning

Som huvudtalare (keynote) är Leif Öster, skogsägare och entreprenör inom natur-/kulturturism i södra Dalarna och Erland Mårald, professor i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet, inbjudna. Du hittar hela programmet med hålltider, information om talarna och hur du anmäler dig på Linnéuniversitetets webbplats.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag till SKÅNK är senast den  6 mars 2022.

Om SKÅNK

Arbetet med skogens kulturarv behöver utvecklas för att nå miljömålet levande skogar och målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet har i samverkan med hundratalet aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 om att alla oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det behövs plattformar för kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksskapande. Detta uppnås bäst genom samverkan mellan olika vetenskapsområden och aktörsgrupper. Förhoppningen är att SKÅNK ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.