Gul trekantig varningsskylt med älgmotiv och texten SKÅNK.
SKÅNK – SKogen; mÅngfald av Natur- och Kulturarv Foto: ( CC0)

SKÅNK – Skogen och framtiden

För tredje gången sedan 2017 anordnades konferensen om skogens mångfald av natur- och kulturmiljöer – SKÅNK. Nästa konferens är planerad till den 22–24 oktober 2024 i Sunne.

SKÅNK är en mötesplats för forskningen, myndigheterna, skogsbruket och civilsamhället. Den belyser följande teman; aktuella forskningsfrågor, antikvarisk och vetenskaplig metodutveckling samt kommunikativa och förmedlande insatser om skogens kulturarv.

Läs mer om kommande konferens i Sunne den 22–24 oktober 2024

SKÅNK 2022 – Skogen och framtiden

SKÅNK 2022 var ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelserna, Linnéuniversitetet, Karlstad universitet och Uppsala universitet. Värd för konferensen var Linnéuniversitetet i samarbete med Länsstyrelsen i Kalmar län.

Program

Programmet pågick under tre dagar och var indelat i fem olika pass med olika teman och en intressant  och aktuell fältexkursion. I fokus stod frågorna:

 • Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
 • Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala området?
 • Vad kan kulturarvssektorn lära sig av skogsbrukets långa planeringscykler?
 • Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete?

Tisdag 5 april 2022

Moderator: Michael Lehorst, Skogsstyrelsen

 • Pass 1 – Inledning
 • Pass 2 – Hur ska kulturarvet i skogen brukas framöver?
 • Pass 3 – Hur har kulturarvssektorn fångat utvecklingen på det digitala
  området?

Onsdag 6 april 2022

Fältexkursioner till antingen Attsjö och Granhult i Kronobergs län eller till Kulturreservatet Stensjö by i Kalmar län.

Torsdag 7 april 2022

Moderator: Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet

 • Pass 4 – Hur kan skogsbruks- och kulturarvssektorn samarbeta för ett
  framgångsrikt hållbarhetsarbete? / Hur ska kulturarvet i skogen brukas
  framöver?
 • Pass 5 – Aktuell forskning

Som huvudtalare (keynote) är Leif Öster, skogsägare och entreprenör inom natur-/kulturturism i södra Dalarna och Erland Mårald, professor i idé- och lärdomshistoria vid Umeå universitet, inbjudna. Du hittar hela programmet med hålltider, information om talarna och hur du anmäler dig på Linnéuniversitetets webbplats.

 

Om SKÅNK

Arbetet med skogens kulturarv behöver utvecklas för att nå miljömålet levande skogar och målen för kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetet har i samverkan med hundratalet aktörer tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet till 2030 om att alla oavsett bakgrund upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige. Det behövs plattformar för kunskapsutbyte, kunskapsuppbyggnad och nätverksskapande. Detta uppnås bäst genom samverkan mellan olika vetenskapsområden och aktörsgrupper. Förhoppningen är att SKÅNK ska vara en mötesplats för alla som är intresserade av att diskutera skogens natur- och kulturarv.