Sarah Vanhee framför verket Oblivion Foto: ( CC BY)

Utställningslabb: Glömska

Nu börjar vi arbetet med att utveckla utställningsmediet konstnärligt, praktiskt och analytiskt. Tillsammans med utställningsaktörer vill vi under en intensiv dag i Stockholm undersöka glömska. Vi har bjudit in en internationell gäst från utställningsvärlden som finns med oss hela dagen.

Glömskan är minnets motsats. Det glömda och de bortglömda, det bortträngda och det missade är likt museernas spöken, dolda samveten eller mörka förflutna. Utställningsmediet har förmågan att luckra upp, veckla ut och återskapa glömska. Hur går glömska att förstå och förhålla sig till som en faktor eller dimension? Hur kan utställningsmediet gestalta och förklara glömska?

Vi har bjudit in Sarah Vanhee, som är en belgisk konstnär, scenkonstaktör och skribent. Hennes gränsöverskridande projekt rör sig mellan offentliga och privata rum till teatrar, museer och andra utställningsrum. Vanhees verk är ofta kritiskt undersökande och har presenterats på många och olika internationella scener och institutioner.

Vi kommer även att presentera hur vi framöver har tänkt arbeta med utställningsmediet, vilka erbjudanden och format som vi kommer fokusera på och hur vi kommer arbeta med dialog och relation till utställningsvärlden.

Utställningsaktörer deltar under dagen med sitt kunnande, sina erfarenheter och sin attityd till utställningsmediet.

Utställningslabb: Glömska anordnades fredag 1 februari 2019 i Stockholm.

Anmälan

Utställningslabb: Glömska är genomfört.

Dokumentation

Mer information om Utställningslabb: Glömska finns att läsa i dokumentationen.