Webbmöten om samlingsförvaltning

Då det är långa avstånd i Sverige och många museer har en snäv budget finns det ofta inte möjlighet att delta i konferenser eller nätverksmöten i den utsträckning man skulle vilja.

För att underlätta till möten bjuder Riksantikvarieämbetet in till webbträffar.

Webbmötena finns för att erbjuda alla en möjlighet att träffa kollegor från andra museer. Den enda kostnaden består av att avsätta en timme vid sin arbetsplats. Intentionen är ett avslappnat fikamöte tillsammans med andra som arbetar med liknande frågor.

Inför varje möte kommunicerar vi ut ett förslag på tema med frågor för deltagarna att fundera på. Vi styr inte samtalet men håller ordning på deltagarna, tiden och tekniken.

Information om kommande möten läggs upp i kalendariet

Minnesanteckningar från tidigare möten finns att läsa här: