Karttjänsten Aktuell Arkeologi

Aktuell Arkeologi har avvecklats. Tjänsten utvecklades 2015 tillsammans med grävande arkeologer för att lättare ge intresserad allmänhet tillgång till information för pågående arkeologiska undersökningar och insatser.

Målet var att sprida information om och öka intresset för arkeologi i Sverige. Genom att samla information om alla undersökningar på ett och samma ställe, i en gemensam karttjänst, skulle det bli enklare att hålla sig uppdaterad om vad som pågick och om det finns en intressant undersökning att besöka. Aktuell Arkeologi lanserades publikt i slutet av augusti 2015 i samband med den årliga temadagen Arkeologidagen

Tjänsten har tyvärr inte fått den användning och därmed givit den nytta som var avsedd, därför avvecklades tjänsten den 1 oktober 2017.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: