Söka

Genom att använda våra olika sökingångar kan du skapa dig en uppfattning om vad du finner bland våra arkiv.

Endast på plats hos oss har du full tillgång till alla sökingångar som finns till vårt arkivmaterial. Vi kan då också bistå dig med hjälp och vägledning att hitta rätt.

Även på distans via nätet finns möjligheter för dig att få en överblick över våra samlingar. Vi rekommenderar därför att du inför ditt besök, beroende på vilket material du är intresserad av, tittar närmare på de sökingångar som beskrivs nedan. Samma information kan du även nå på besöksdatorer i våra lokaler.

Sökingångar på nätet

I Nationella arkivdatabasen NAD – finns det sökbara förteckningar över stora delar av arkivbeståndet. Vägledning till att söka i NAD
Observera att den mycket omfattande topografiska seriens innehåll inte finns förtecknat och sökbart i NAD. För att ta del av innehållet i denna seriemåste man beställa fram arkivalier för den topografiska plats eller det objekt man är intresserad av. (Se Vägledning – Topografiska serien – Arkivvägledning – topografiska)

Ritningsregistret Här finns större delen av ritningsbeståndet sökbart.

Kulturmiljöbild Delar av fotografisamlingarna finns digitaliserade och tillgängliga via denna bilddatabas.

Ett urval av våra äldre fotografiska samlingar finns representerade på Flickr Commons.

Arkivbestånd och sökhjälpmedel ATA (PDF) En utförlig beskrivning av ATA:s arkivbestånd.

Sökingångar på plats i Östra stallet

Förutom ovanstående digitala resurser finns på plats i våra lokaler även andra sökingångar. Bland annat finner du:

 

  • Samtliga arkivförteckningar i pappersform inklusive arkivförteckningar som ännu inte lagts ut i Nationella arkivdatabasen NAD
  • Handskriftskatalogen
  • Brevskrivarregistret
  • Förteckning över rubriker i  Ikonografiska registret
  • Listor över material, exempelvis över den äldre bildsamlingen (i folioformat) uppdelad på Fasta fornlämningar, Kyrkor, Profana byggnader samt Run-och bildstenar.