Beställ fotografier

Beställ fotografier som finns i Kulturmiljöbild

I bilddatabasen Kulturmiljöbild finns omkring 200 000 digitaliserade och sökbara bilder tagna under en period som sträcker sig från 1800-talets slut fram till nutid. Fotografierna visas med en lågupplöst visningsbild. Om du önskar ett högupplöst fotografi behöver du göra en beställning.

Du går in i Kulturmiljöbild och söker upp bilden du vill beställa i högupplöst format. Där klickar du på länken ”Lägg i varukorgen” som finns ovanför vald bild. Under fliken ”Varukorg” ovan samlas sedan dina bildbeställningar, där du sedan fyller i ytterligare nödvändiga uppgifter. Informationen om prisuppgifter, beställning och hantering av fotografier är inte uppdaterad. Vi arbetar för att ändra informationen, som i dagsläget  inte är aktuell.

Kostnader för redan digitaliserade fotografier

Från och med den 9/9 2019 tar vi inte längre betalt för att lämna ut högupplösta fotografier som redan är digitaliserade. Orsaken är att vi inte längre gör bearbetningar av fotografierna. Vi skickar de beställda filerna med hjälp av filöverföringstjänst (WeTransfer eller Sprend) där du får en e-post med en länk där bilderna under sju dagar kan laddas ner.

Observera att de prisuppgifter som förekommer i Kulturmiljöbild inte längre är aktuella.

Sök och beställ i Kulturmiljöbild

Kulturmiljöbild avvecklas i början av 2021

Under början av 2021 kommer Kulturmiljöbild att försvinna. Fotografierna kommer att bli sökbara i Riksantikvarieämbetets e-arkiv Forndok. Då kommer du själv att kunna ladda hem högupplösta bilder direkt från tjänsten utan kostnad. Fotografierna kommer även fortsättningsvis vara sökbara och tillgängliga via K-samsök och Kringla.nu.

Beställ digitalisering av fotografier

Fotografier förvaras antingen topografiskt eller ordnade i fotografiska samlingar efter fotografen. Om du önskar beställa bilder som ännu inte är digitaliserade måste du ange var bilden finns i arkivet. Det kan i många fall vara svårt för oss att göra enskilda digitaliseringar av fotografier om du som beställare inte vet exakt vad som ska digitaliseras. Därför ber vi dig att i så stor utsträckning som möjligt beställa fram materialet till läsesalen innan du beställer digitaliseringar. Vi kan göra efterforskningar, men det kan innebära att du får betala för digitaliseringar som du sedan inte är intresserad av.

Uppgifter som underlättar vid beställning:

  • Beskrivning
  • Fotograf
  • Datum eller år när fotografiet är taget
  • Landskap / socken / plats eller arkiv / serie / signum
  • Fotograferingsnummer
  • Negativnummer

Kostnader för digitalisering

Om du gör en beställning av nya digitaliseringar av fotografier måste du först godkänna kostnader för digitaliseringen. Vi tillämpar följande prislista (exklusive moms):

Syfte Tjänst Kostnad Bildkvalitet  Filformat
Du vill använda bilden som illustration som ska tryckas, bearbetas eller för en publicering på webben. Du behöver hög detaljåtergivning. Digitalisering av diabild, påsiktsbild eller fotografisk film. 125 kr per bild eller uppslag. 300 ppi / dpi TIFF och JPEG
Du vill endast se vad bilderna föreställer. Bildkvalitet eller detaljåtergivning är inte viktig. Digitalisering av fotografier i inbundna volymer, påsiktsbilder uppsatta på planscher, etc. 50 kronor från och med den tionde bilden, därefter 2 kronor per bild. 150 ppi / dpi JPEG

Läs mer

Om du vill veta mer om vad den topografiska serien är för något kan du läsa mer under Om arkiv och bibliotek.

Beställ arkiv till läsesalen eller beställ fotografier till ata@raa.se

 

Digitalisering och bildkvalitet

Vi digitaliserar och levererar bilderna i filformaten TIFF, JPEG eller PDF.

Digitaliseringen sker i normala fall i upplösningen 300 dpi / ppi för högupplöst digitalisering och 150 dpi / ppi för lågupplöst digitalisering. Det kan dock skilja sig något beroende på originalets storlek. Ange därför gärna dimensionen (höjd och bredd) som bilden ska användas i samt eventuellt användningsområde (webb, tryck eller rapport) så att vi kan göra en så bra digitalisering som möjligt.

Leverans

I dagsläget skickar vi endast digitala kopior till dig som beställare. Filerna levereras med filöverföringstjänst (WeTransfer/Sprend) där du får en e-post med en länk där bilderna under en begränsad tid kan laddas ner. Det går också att beställa leverans på USB-minne som då skickas inom Sverige.

Leveranssätt Kostnad
Filöverföringstjänst (WeTransfer / Sprend) Kostnadsfritt
USB-minne med posten 40 kr