Två arkeologer som gräver runt stenar. Foto: (CC BY)

Biblioteksinformation för yrkesverksamma

Vi visar vilka fysiska och digitala resurser som finns inom ditt område. Visningen är ett dialogtillfälle som vänder sig till dig som behöver ta fram referenser och underlag för utredning, undersökning, forskning eller utställning.

Medielandskapet förändras ständigt och rapportdatabaser och e-resurser byter plats, utökas och förändras.

  • Hur når jag e-tidskrifter och e-böcker på distans?
  • Vad hittar jag i den digitala publiceringsplattformen DiVA?
  • Hur hittar jag arkeologiska rapporter och byggnadsvårdsrapporter?
  • Hur fungerar fjärrlån?

Vi träffar er gärna för en kortare eller längre genomgång på distans (gärna Teams). Föreslå dag och tid – kanske finns något tillfälle när ni träffas i er arbetsgrupp, och vill inleda med lite biblioteksinformation?

Varmt välkommen med alla frågor och undringar! Kontakta Eva Tranaeus, eva.tranaeus@raa.se, telefon 08-5191 8034.