Taktäckning med halm. Falkenberg, Halland. Foto: Mårten Sjöbeck - 1930. CCBY Foto: (PDM)

Mårten Sjöbeck (1886-1976) och hans fotografier

Samlingen består av cirka 7000 svartvita fotografier, från 1920-1950-talet. Den större delen av samlingen överlämnades 1954 till Riksantikvarieämbetet av Järnvägsstyrelsen, och 1955 kompletterade Mårten Sjöbeck själv samlingen med fler bilder.

Fotografierna – de flesta från Sverige och några från Norge – visar kulturlandskap och kulturmiljöer, ofta med människor, djur och byggnader på bilderna. Andra bilder visar stadsmiljöer och fornlämningar.

Mårten Sjöbeck var botaniker, markhistoriker, kulturgeograf, tjänsteman och amatörfotograf. Han föddes i Köpenhamn 1886 av svenska föräldrar, växte upp i Skåne, och tog studentexamen i Malmö 1907. Han började studera geografi och botanik vid Lunds universitet, men fick av ekonomiska skäl avbryta sina studier när hans far dog. 1909 började han arbeta som kontorsskrivare vid Kungliga Järnvägsstyrelsen. Där blev han så småningom notarie, och 1937 byråchef. Han pensionerades 1953.

Mårten Sjöbeck har kallats ”Skånes Linné”. Han ägnade sig åt botanik på fritiden och var en pionjär inom forskningen kring kulturlandskapets utveckling och förändring under människans inverkan, med fokus på det sydsvenska landskapet. Han lyfte fram hur människan genom årtusenden har påverkat landskapets utseende genom odling och annan verksamhet. Sjöbeck blev grundaren av markhistoria som en tvärvetenskaplig svensk vetenskap. På 1920-talet gjorde han by- och gårdsinventeringar i Skåne för bland annat Helsingborgs museum.

Sjöbeck skrev ett stort antal vetenskapliga artiklar och 1973 publicerades hans viktigaste verk, boken ”Det sydsvenska landskapets historia och vård”. Under åren 1926-1953 skrev han på uppdrag av Kungliga Järnvägsstyrelsen en serie landskapsböcker som illustrerades med hans fotografier. Han var också pionjär som naturvårdsdebattör.

1950 promoverades Mårten Sjöbeck till hedersdoktor vid Lunds universitet och 1966 tilldelades han Kungl. Vetenskapsakademiens stora Linnémedalj i guld.

Förteckningen finns i Nationell arkivdatabas och ett urval av hans fotografier kan ses i Flickr Commons samt i Arkivsök