Medeltida handskrift

Skrå1 

Medeltida handskrift nu digital – en resa på 535 år! Vi har under sommaren arbetat med att digitalisera en av våra medeltida handskrifter. Det handlar om Stockholmsskomakarnas skråordning från 1476.

Om handskriften

Boken är handskriven på pergament i svart och rött bläck. Det är en skråordning för skomakarskrået, eller skomakarämbetet, i Stockholms stad och är skriven 1476. Den mäter 15×20 cm och har 35 sidor. Den redogör bland annat för gesällernas skyldigheter och ordningsregler för medlemmar i skrået.

Handskriften skänktes till Vitterhetsakademin 1835 av Nils Johan Ekdahl (1799-1870). Ekdahl genomförde ett antal antikvariska resor och var bland annat medlem i Götiska förbundet. Tillsammans med Johan Gustaf Liljegren var han involverad i förarbetena till Svenskt Diplomatarium. Ekdahls arkiv finns hos ATA (Antikvarisk-topografiska arkivet). Även Liljegrens arkiv finns hos ATA , men är oförtecknat. Bland hans handlingar finns bland annat hans utkast från 1816 till den tryckta upplagan. I hans arkiv finns även diverse skråhandlingar i original från 1600-1800-talet. Ett exempel finns nedan.

Om skråordningarna

I skråordningarna förekommer bestämmelser om skyldigheten att hjälpa en nödlidande ämbetsbroder, att vaka över den sjuke och följa den döde till graven. Skråna hade även en viktig social funktion, bland annat genom den festliga samvaron. I skråordningarna finns bland annat ordningsregler för hur samvaron skulle gå till. Skråbröder kunde straffas för att vid

sammankomsterna föra oljud, spilla ut öl, somna i bänken och misshandla eller förolämpa sina medbröder.

2 skråordning-från-Stockholms-Stads-skomakareskrå-3-2

Ordningsregler från skomakarskrået i Stockholm, från år 1621. 46. Den som i wrede fattar knif mot sin Kamrat, böte en mark var; ds vilkor. 47. Mästare som sticker, hugger eller slår sin Kamrat blå eller blodig, böte 1 pd war. (Ur J.G. Liljegrens arkiv, ATA)

3 års-skråordning-från-Stockholms-Stads-skomakareskrå-3-2

Teckning i bläck av Liljegren, föreställande Stockholm skomakares signet. (Från J. G. Liljegrens arkiv, ATA.)

Se hela det skannade verket – 1476-års från Stockholms Stads skomakareskrå

4 års-skråordning-från-Stockholms-Stads-skomakareskrå-3-2

Titelbladet till Liljegrens utkast till den senare tryckta versionen av skråordningen, från 1816. (Liljegrens arkiv, ATA)

Läs mer

Mer om skor och skomakeriteknik under Medeltiden, i tidskriften Fornvännen 1937

Böcker om skråväsendet i bibliotekskatalogen VITALIS

En minnesskrift om Liljegren av Bengt Hildebrand, i Fornvännen 1934