Reformationsåret 2017

Den 31 oktober 1517 spikade Martin Luther upp sina 95 teser på kyrkodörren i Wittenberg. 1517 är också det år som Västerås domkyrka stod färdig i sin nuvarande form. Sveriges regentpar Sten Sture d.y. och Kristina Gyllenstierna hade sin maktbas i Västerås, skänkte högaltaret och enligt Olaus Petri överfördes Västmanland apostel Sankt Davids reliker till domkyrkan vid den här tiden. Således är det dags för 500 års jubileum i år.

Detta firas under året i Västerås domkyrka med en ny utställning som pågår fram till 31/10-2017. Riksantikvarieämbetets arkiv, Antikvarisk-topografiska arkivet, ATA har ett föremål i utställningen, ett avlatsbrev från 1471.

IMG_0027Avlatsbrevet, till höger i montern i nya Skattkammaren i Västerås domkyrka. Foto: Catrin Rigefalk (CC BY)

Avlatsbrevet har funnits i arkivet samlingar sedan mitten av 1840-talet då det kom till ATA via en donation från Leonard Fredrik Rääf, samlare och fornforskare, 1786-1876. Han var en av initiativtagarna till svenskt diplomatarium.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: