Rosenhanes exlibris i form av ättens vapensköld, i blått och guld meden tupp i toppen
Rosenhanes exlibris Foto: (CC BY)

Rosenhanesymposiet 15 december 2022

År 2022 är det 200 år sedan historikern Schering Rosenhanes (1754–1812) boksamling donerades till Kungl. Vitterhetsakademien. För att högtidlighålla tvåhundraårsjubileet bjuder Vitterhetsakademiens bibliotek, Riksantikvarieämbetet, in till bok- och bibliotekshistoriskt forskningssymposium.

Välkommen att delta i firandet. Symposiet är gratis, men antalet platser är begränsat och föranmälan krävs. Registrera din anmälan här.

Lokal: Stora sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm.
Chair: Linn Holmberg (Stockholm)

Program

10:15 – 10:30: Välkomstord – Överantikvarie Susanne Thedéen, Riksantikvarieämbetet och Peter Gillgren, preses i Kungl. Vitterhetsakademien.

10:30 – 11:00: Henning Hansen (Vitterhetsakademiens bibliotek, RAÄ): Rosenhaneska biblioteket vid Vitterhetsakademiens bibliotek – proveniens, låntagare och samlingspraktiker.

11:00 – 11:30: Per Widén (Nationalmuseum/Uppsala universitet): Att skapa en nationell historia. Den Jennings-Rosenhanska donationen i sin kontext.

11:30 – 13:00: Lunch för egen räkning

13:00 – 13:30: Elin Andersson (Kungliga biblioteket): Rosenhanes böcker i Strängnäs och Sörmländska kyrkor.

13:30 – 14:00: Peter Sjökvist (Uppsala universitetsbibliotek): Om litterära krigsbyten i privatsamlares bibliotek. Exemplet Rålamb på Länna gård.

14:00 – 14:30: Fikapaus

14:30 – 15:00: Outi Merisalo (Jyväskylä universitet): Claes Ekeblad d.y:s bibliotek på Stola.

15:00 – 15:30: Jonas Nordin (Lunds universitet): Claes de Frietzckys bibliotek på Säbylund.

Om Schering Rosenhane

Schering Rosenhane d.y. (1754-1812) var en svensk friherre, ämbetsman och historisk författare. Han var ledamot av Vitterhetsakademien sedan 1790 och dess preses under två perioder. Hans samling av böcker och grafiska blad var betydande. Rosenhane var ogift och barnlös och när han dog ärvdes han av sin syster. Hon donerade den större delen av boksamlingen och hela planschsamlingen till Vitterhetsakademiens bibliotek. Boksamlingen som består av ca 1500 band har tyngdpunkten på  äldre svensk topografi och historia. Planschsamlingen innehåller graverade och handritade kartor, originalakvareller, kopparstick mm varav åtskilligt skurits ut ur böcker.

Boksamlingen är sökbar i Vitterhetsakademiens biblioteks äldre katalog, Katalog -1974 och planschsamlingen finns i Rosenhaneplanschkatalogen i Arkivsök.