Så söker du i Arkivsök

På den här sidan hittar du övergripande hjälp för hur du kan söka i Arkivsök. Följ snabblänkarna i innehållsförteckningen.

Vill du ha tips kring hur du kan söka fram en viss typ av innehåll, till exempel fotografier, eller en viss samling? Då hittar du mer sökhjälp på sidan Hitta viss typ av arkivmaterial i Arkivsök.

Allmänna söktips

Om du inte får några träffar

När du fyller i en sökterm i ett av fälten i avancerad sökning i Arkivsök så kommer söktjänsten att leta efter något som exakt matchar det du fyller i. I enkel sökning kan du skriva in flera termer som blir flera sökningar, men i avancerad sökning måste hela fältet matcha exakt.

Använd * för att söka på delar av ord

För att kunna göra ungefärliga eller oexakta sökningar där du bara söker på delar av ord kan du använda asterisk.

I alla sökfält kan du använda tecknet * (asterisk), som är ett jokertecken som står för ingen, ett eller flera tecken i en sökning. Asterisken kan placeras i början och/eller slutet av ordet, samt även mitt inne i ett ord.

Exempel: Sökningen *kyrk* ger träff på ”kyrka”, ”kyrkor”, ”Storkyrkan”, ”Tyska kyrkan”, och så vidare

Fyll inte i för många fält i samma sökning

Alla fält du fyller i i sökformuläret i avancerat sök måste matcha på den arkivhandling du söker på. Om något av det du fyllt i saknas på arkivhandlingen så kommer den träffen att räknas bort.

Om du får väldigt få träffar kan du alltså testa att ta bort något av det du fyllt i i sökfälten.

Om du får för många träffar

Fyll i fler fält för att filtrera sökningen i avancerat sök

Testa att sök med avancerat sök, och använd olika fält för att filtrera. Till exempel Handlingstyp eller Informationstyp för att bara söka på rapporter eller bara söka efter bilder.

Använd operatorer i enkelt sök

I det enkla söket där du bara har en ruta att söka i, kan du testa att använda operatorn ”NOT” eller utropstecken. Läs mer nedanför, under operatorer, om hur du gör.

Använd citattecken för att söka på  exakta fraser i enkelt sök

Det enkla söket fungerar annorlunda från det avancerade söket. I det avancerade söket behöver allt du söker på matcha exakt det du skriver in (om du inte använder så kallade jokertecken). Men i det enkla söket söker du på varje ord för sig. Har du fyllt i en titel från en rapport kommer enkelt sök att leta efter alla orden, men de behöver inte stå tillsammans i samma fält, utan det kan vara separata ord i löptext inne i en rapport. För att istället söka på en exakt fras (till exempel om du känner till titeln på en rapport), kan du skriva in titeln inom citattecken i sökrutan för enkelt sök. då får du bara träffar som matchar exakt det du skrev in.

Enkel sökning

Sökning i metadata och filinnehåll

Enkelt sök är det sökfält som syns när du går in på Arkivsöks förstasida. Det är bara en sökruta där du fritextsöker på allt innehåll som har indexerats i databasen. I vallistan bredvid kan du välja om du vill söka i enbart metadata, i enbart textinnehåll i filer eller både metadata och textinnehåll i filer.

Alla ord du skriver in i sökfältet måste matcha för att ge träff.

Skriver du in Stockholm Hötorget kommer du bara att få träffar som innehåller både Stockholm OCH Hötorget. Varje ord med mellanslag mellan blir en egen sökfras. Om du istället vill söka på Stockholm ELLER Hötorget, använder du operatorn OR mellan sökorden, se nedan under operatorer hur du gör.

Använd gärna jokertecken som * eller ? i din sökning om du inte vet den exakta frasen på det du söker. Om du känner till den exakta frasen kan du använda citattecken.

 

Jokertecken

* – En asterisk står för ingen, ett eller flera tecken

Exempel: Sökningen *kyrk* ger träff på ”kyrka”, ”kyrkor”, ”Storkyrkan”, ”Tyska kyrkan”, och så vidare

Asterisken kan placeras i början och/eller slutet av ordet, samt även mitt inne i ett ord.

? – Ett frågetecken i en sökterm står för ett valfritt tecken

Exempel: ?lvsbyn ger träff på Älvsbyn, Elvsbyn, Alvsbyn, och så vidare.

~ – Tildetecken i slutet på ett ord för att göra så kallade luddiga sök

Exempel: fåtölj~ ger träff på fotölj, fåttölj, fåtöjl.

Det går att söka på ungefärlig likhet för enkla söktermer genom att avsluta termen med ~ (tilde). Luddiga sök kan användas för att få träffar där orden stavats fel i texten.

Citattecken – sökning på exakta fraser (enkelt sök)

”” – Citattecken före och efter en fras anger en exakt sökfras

Exempel: Skriver du in ”Sankta Maria kyrka” i enkelt sök får du bara träffar (i metadata eller i indexerad text) där dessa tre ord kommer i följd efter varandra. Skriver du istället in Sankta Maria kyrka utan citattecken i enkelt sök, får du träff överallt där dessa separata ord förekommer på samma arkivhandling, men de kan förekomma i olika fält och inne i löptexten separat.

Operatorer som och/eller/inte (enkelt sök)

Operatorerna AND och OR nämndes i det inledande stycket. Utöver dessa finns operatorerna NOT, – och +. Dessa sätts före söktermer, inte mellan som för AND och OR

NOT används för att inte få träffar som innehåller specifika ord eller fraser. Det går också att använda utropstecken (!) istället för NOT

Exempel: tillbyggnad NOT altan ger träffar som innehåller tillbyggnad men inte altan, altantak, träaltan. Alternative skrivsätt är tillbyggnad AND !altan, eller tillbyggnad !altan

Minustecken används för att inte få träffar på objekt som innehåller det exakta ordet eller frasen

Exempel:Tillbyggnad -altan
Ger träffar som innehåller Tillbyggnad och som saknar precis ordet altan (men kan innehålla altantak, altanfönster osv).

Plustecken används för att söka efter det exakta ordet eller frasen.

Exempel: +byggnad
Ger träff på alla objekt som innehåller det exakta ordet byggnad. Hade man inte använt plustecknet, utan sökt på byggnad så kan man få fler träffar, t.ex. på byggnadsnämnden

 

Avancerad sökning

Sökformuläret för den avancerade sökningen hittar du som en länk bredvid sökfältet för det enkla söket.

Jokertecken – sökning på delar av ord i (avancerat sök)

Det avancerade söket fungerar annorlunda från det enkla söket. I det avancerade söket behöver allt du skriver in i sökfältet matcha exakt mot det som står i ett fält på arkivhandlingen.

Därför är det rekommenderat att använda så kallade jokertecken i sökningen för att söka på delar av ord och sökfraser.

* – En asterisk står för ingen, ett eller flera tecken

Exempel: Sökningen *kyrk* ger träff på ”kyrka”, ”kyrkor”, ”Storkyrkan”, ”Tyska kyrkan”, och så vidare

Asterisken kan placeras i början och/eller slutet av ordet, samt även mitt inne i ett ord.

? – Ett frågetecken i en sökterm står för ett valfritt tecken

Exempel: ?lvsbyn ger träff på Älvsbyn, Elvsbyn, Alvsbyn, och så vidare.

~ – Tildetecken i slutet på ett ord för att göra så kallade luddiga sök

Exempel: fåtölj~ ger träff på fotölj, fåttölj, fåtöjl.

Det går att söka på ungefärlig likhet för enkla söktermer genom att avsluta termen med ~ (tilde). Luddiga sök kan användas för att få träffar där orden stavats fel i texten.

Hjälp att fylla i de olika fälten i avancerad sökning

Beskrivning

Titel

I det här fältet kan du söka på till exempel namn, rubrik, beskrivande ord eller en given titel. Exempelvis, titel på en publikation, motivbeskrivning för en bild, namn på ett dataset. Använd * (asterisk) kring din sökfras i det här fältet om du inte känner till den exakta titeln.

Beskrivning

I det här fältet kan du söka på fritextbeskrivningar av ämne eller motiv. Beskrivningsfältet förekommer främst på bildmaterial, som fotografier och ritningar. Arkivmaterial som inte har någon beskrivning kommer att filtreras bort i din sökning om du fyller i detta sökfält. När du söker i beskrivningsfältet, rekommenderas att du alltid använder * (asterisk) kring din sökfras.

Serie (publikation)

I det här fältet kan du söka på namnet för en serie rapporter eller publikationer. Serienamn kan vara angivna på många olika sätt, så använd * kring din sökfras.

Informationstyp

Genom att välja informationstyp kan du filtrera din sökning på breda kategorier, som bild eller dokument. Vill du söka smalare så välj Handlingstyp. OBS! Sök inte enbart på Informationstyp då det ofta resulterar i en långsam sökning. Informationstyp fungerar bäst som ett filter för andra söktermer.

Nedan följer förklaringar till vad du söker på när du väljer ett alternativ i listan:

Dokument: samlingsbegrepp för många typer av dokument, t.ex. publikationer, rapporter, ärenden, textdokumentation.

Bild: alla typer av bilder, t.ex. fotografier, bildplanscher, ritningar, teckningar.

Audiovisuell: film och ljud.

Föremål: föremål i samlingarna.

Strukturerad data: t.ex. tabelldata, databasuttag.

System: t.ex. avvecklade system och webbplatser. Dessa arkivobjekt kan utgöra paket som även innehåller dokumentation och strukturerad data.

Handlingstyp

Genom att välja handlingstyp kan du filtrera din sökning på kategorier utifrån typ av arkivmaterial, till exempel fotografier eller publikationer. Om du vill vidga din sökning till bredare kategorier kan du istället välja att filtrera på fältet Informationstyp. OBS! Sök inte enbart på Handlingstyp då det ofta resulterar i en långsam sökning. Handlingstyp fungerar bäst som ett filter för andra söktermer.

Dokumenttyp

Genom att välja dokumenttyp kan du filtrera din sökning på arkeologiska rapporter, bilagor till dessa rapporter samt fyndlistor.

Licens

Genom att välja licens kan du filtrera din sökning efter hur öppen licensen är, till exempel om du vill hitta innehållet som fritt att använda för tryck och publicering. Du kan söka på flera olika typer av licenser samtidigt. Vad licenserna betyder kan du läsa mer om genom att använda licensens länk.

https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ – Public Domain / Ingen upphovsrätt

https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ – Creative Commons CC0

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/  – Creative Commons CC-BY 4.0

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/ – Kan omfattas av upphovsrätt

http://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/ – Upphovsrättsligt skyddad – användning i undervisningssammanhang tillåten

http://rightsstatements.org/vocab/CNE/1.0/ – Ej bedömd

 

Handlar om/föreställer

RAÄ-nummer

I det här fältet kan du söka på RAÄ-nummer för lämningar. Om du inte får träff i det här fältet kan det ändå finnas information om lämningen i arkivet. Du kan då söka på RAÄ-nummer eller lämningens namn i något av fälten Beskrivning, Titel eller Plats. Om du inte får träff på ett exakt RAÄ-nummer som Rök 1:1, testa att även söka på Rök 1* eftersom undernummer ofta saknas på äldre arkivmaterial.

Lämningsnummer

I det här fältet kan du söka på lämningsnummer för lämningar i Kulturmiljöregistret. Här får du träff på arkeologiska rapporter och bilagor, fyndlistor, inventeringsböcker, bilagor till lämningsposter och ritningar. Övrigt digitalt arkivmaterial innehåller till största delen inte lämningsnummer, sök därför gärna även på RAÄ-nummer, som användes som identitet för lämningar före införandet av lämningsnummer

Uppdragsnummer

I det här fältet kan du söka på uppdragsnummer för arkeologiska uppdrag i Kulturmiljöregistret. Här söker du enbart efter arkeologiska rapporter, bilagor till rapporten och fyndlistor. Annat arkivmaterial rörande arkeologiska undersökningar som saknar uppdragsnummer söker du istället fram genom fälten för diarienummer och plats.

Runsignum

I det här fältet kan du söka på runinskrifters runsignum. Om du inte får träff i det här fältet kan det ändå finnas information om runinskriften i arkivet. Du kan då söka på runsignum eller runstenens namn i något av fälten Beskrivning, Titel eller Plats. Om du inte får träff på runsignumet kan du också testa att söka efter lämningsnummer eller RAÄ-nummer om runinskriften kan kopplas till ett sådant.

Inventarienummer

I det här fältet kan du söka efter inventarienummer för föremål i Historiska museets samlingar. För att få träff kan du behöva skriva ”SHM ” före inventarienumret.

Kyrkokod

I det här fältet kan du söka på de kyrkokoder som utgjorde unikt id för kyrkor i bilddatabasen Kulturmiljöbild. Om du har fått en sökträff som innehåller flera olika kyrkor med samma namn, kan du med detta fält separera dem genom deras kyrkokod. I det här fältet kan du endast ange numeriska värden.

Ämnesord

Du kan använda ämnesord för att filtrera din sökning. Sök inte enbart på ämnesordsfältet. Anledningen är att om din sökning är på ett brett ämnesord kommer det att resultera i en långsam sökning. Om du inte får träff på det ämnesord du skrivit in, skriv in en del av ordet och använd * (asterisk) runt ordet.

Uppdragstyp

I det här fältet kan du filtrera din sökning efter uppdragstyp för arkeologiska uppdrag. Här söker du enbart på arkeologiska rapporter, bilagor till rapporten och fyndlistor.

Lämningstyp

I det här fältet kan du filtrera din sökning efter lämningstyp för lämningar i Kulturmiljöregistret. Sökord för lämningstyperna är samma som i Fornsöks lämningstyplista. Här söker du enbart på arkeologiska rapporter, bilagor till rapporten, fyndlistor, inventeringsböcker och bilagor till lämningsposter.

Tidsperiod

Genom att välja tidsperiod kan du filtrera din sökning efter arkeologiska tidsperioder. Du kan välja flera tidsperioder, och välja om alla tidsperioder ska matcha på varje träff, eller om det räcker att någon av tidsperioderna ska matcha. Här söker du enbart på arkeologiska rapporter, bilagor till rapporten, fyndlistor, inventeringsböcker och bilagor till lämningsposter.

Vy/orientering

I det här fältet kan du filtrera din sökning till att bara ge träff på bilder som visar ett motiv från en vy eller riktning.

 

Plats

Plats

I det här fältet kan du söka efter plats. För att söka efter byggnader skriver du in byggnadens namn här. Du kan också söka på namnet för en trakt, by, fastighet, kvarter eller lämning. Här får du träff på bilder, dokument, publikationer och rapporter (men inte arkeologiska rapporter).

Land

Genom att välja land filtrerar du sökningen efter innehåll som handlar om eller visar motiv från ett land. Du kan välja flera länder, och välja om alla länder ska matcha på varje träff, eller om det räcker att något av länderna ska matcha. Fyll endast i det här fältet om du söker efter andra länder än Sverige.

Landskap

Genom att välja land filtrerar du sökningen efter innehåll som handlar om eller visar motiv från ett landskap. Du kan välja flera landskap, och välja om alla länder ska matcha på varje träff, eller om det räcker att något av landskapen ska matcha.

Län

Genom att välja län filtrerar du sökningen efter innehåll som handlar om eller visar motiv från ett län. Du kan välja flera län, och välja om alla länder ska matcha på varje träff, eller om det räcker att något av länen ska matcha.

Kommun

Genom att välja kommun filtrerar du sökningen efter innehåll som handlar om eller visar motiv från en kommun. Du kan välja flera kommuner, och välja om alla kommuner ska matcha på varje träff, eller om det räcker att någon av kommunerna ska matcha.

Socken

Genom att välja socken filtrerar du sökningen efter innehåll som handlar om eller visar motiv från en socken. Du kan välja flera socknar, och välja om alla socknar ska matcha på varje träff, eller om det räcker att någon av socknarna ska matcha.

 

Person

Upphovsperson

I det här fältet kan du söka efter upphovspersoner till bilder och dokument. Sök i första hand på efternamnet och använd * (asterisk) kring din sökning. Om du vill inkludera förnamn eller initial i sökningen skriver du namnet på formen ”Efternamn, Förnamn”, eller ”Efternamn, F*”.

Författare

I det här fältet kan du söka efter författare till rapporter och publikationer. Sök i första hand på efternamnet och använd * (asterisk) kring din sökning. Om du vill inkludera förnamn eller initial i sökningen skriver du namnet på formen ”Efternamn, Förnamn”, eller ”Efternamn, F*”.

 

Organisation

Utgivare

I det här fältet kan du söka efter utgivare till rapporter och publikationer.

Beslutande myndighet

I det här fältet kan du filtrera din sökning efter vilken länsstyrelse som beslutat om ett arkeologiskt uppdrag. Här söker du enbart efter arkeologiska rapporter, bilagor till rapporten och fyndlistor.

Utförare

I det här fältet kan du söka efter namnet på företaget eller organisationen som är utförare av ett arkeologiskt uppdrag. Här söker du enbart efter arkeologiska rapporter, bilagor till rapporten och fyndlistor.

Organisation

I det här fältet kan du söka efter namnet på en organisation eller institution, som kan ha varit delaktig vid tillkomsten av arkivmaterialet, eller som är ansvariga för förvaltningen av det.

 

Tid

Skapat datum

I de här sökfälten kan du filtrera din sökning efter arkivmaterial som har skapats inom ett visst tidspann.

För att söka efter hela år: I ”Från”-fältet fyller du i första januari för det året som sökningen ska starta i (ex. 2003-01-01). I ”Till”-fältet fyller du i sista december för det året som sökningen ska sluta i (ex. 2003-12-31). OBS! Om du enbart fyller i årtal kommer sökformuläret att automatiskt fylla i ”-01-01” på slutet av årtalet du skrev in.

För att söka efter ett exakt datum: Fyll i samma datum i båda fälten.

Senast inlagt i arkivet

I de här sökfälten kan du filtrera din sökning efter när arkivmaterialet lades in i arkivet. Till exempel om du vill hitta de senast inlagda rapporterna eller bilderna. Du kan välja att antingen söka från ett visst datum eller fram till ett visst datum. Du kan också söka inom ett tidsspann genom att ange datum i båda fälten.

Utgivningsår

I de här sökfälten kan du filtrera din sökning efter utgivningsår för publikationer och rapporter. Årtal anges med fyra siffror, t.ex. 1996. Du kan välja att antingen söka från ett visst år eller fram till ett visst år. Du kan också söka inom ett tidsspann genom att ange år i båda fälten.

 

Arkivreferenser

Arkivreferenskod

Med hjälp av arkivreferenskod kan du söka fram arkivmaterial utifrån arkivförteckningar. Du kan söka på arkiv, volym eller serie. Arkivreferenskoder för Riksantikvarieämbetets arkivförteckningar kan du hitta i NAD (Nationell arkivdatabas). När du söker efter hela arkiv eller serier, använd * (asterisk) på slutet av referenskoden. Exempel: SE/ATA/ENSK_48-1* (arkiv) eller SE/ATA/ENSK_48-1/F 1 D* (serie) eller SE/ATA/ENSK_48-1/F 1 D/1 (volym).

Diarienummer (RAÄ)

I det här fältet söker du efter innehåll som är kopplat till ett diarienummer från Riksantikvarieämbetet. Diarienummer kan skrivas på flera olika sätt, exempelvis: RAÄ-2020-733, 129-1930, 421-02034-2010. Om du vill söka efter en referens till ett diarienummer som innehåller ”/”, t.ex. 129/30, så ska du ersätta ”/” med ”-” och skriva ut årtalet med fyra siffror. Exempel: 129-1930.

Diarienummer (LST)

I det här fältet söker du efter innehåll som är kopplat till ett diarienummer från Länsstyrelsen. Länsstyrelsens diarienummer kan skrivas på flera olika sätt, exempelvis: 2021-01-46421, 220-4217-89 eller 431-04210-2010. Får du inte träff på den variant du söker på, kan du testa en annan variant, t.ex. fyra siffror i årtalet istället för två.

Löpnummer

I det här fältet kan du filtrera en sökning genom löpnummer. Löpnummer kan förekomma som en numrering inom en viss typ av arkivmaterial, till exempel kyrkobilder eller ritningar. Om du har ett löpnummer kan du med detta fält söka fram föregående eller nästföljande inom samma löpnummerserie.

Arkiv/samling

I det här fältet kan du söka fram allt arkivmaterial som hör till ett visst arkiv eller en viss samling.

 

Identifikatorer

Identifierare

I det här fältet kan du söka fram ett dokument, bild, rapport (och så vidare) utifrån deras identifierare i e-arkivet. Om du har ett id, som ett ritningsnummer, ärendenummer, bild-id, eller liknande, kan du använda detta fält för att söka fram exakt den ritningen, ärendet eller bilden.

Alternativt ID

I det här fältet kan du söka efter ID från äldre system, för dokument, bilder, rapporter (och så vidare) som har flyttats från andra system till arkivet. Exempelvis, identifierare för Samla eller Kulturmiljöbild.

URI

I det här fältet kan du söka med hjälp av Riksantikvarieämbetets URI:er för arkivmaterial.

Extern URI

I det här fältet kan du söka efter URI:er som har ställts ut av andra organisationer än Riksantikvarieämbetet. Exempelvis, URI:er för publikationer i Diva.

Rapportnummer

I det här fältet kan du söka på rapportnumret för en rapport som ingår i en rapportserie.