Preliminära kategorier

På den här sidan kan du se den preliminära listan över vilka kategorier som du kommer kunna registrera i det nya Bebyggelseregistret.

Bebyggelseinformationsprojektet har tillsammans med externa och interna referensgrupper omarbetat Bebyggelseregistrets kategorier. Listan kan komma att ändras så länge utveckling av det nya Bebyggelseregistret pågår. Så håll koll här för nya uppdateringar av listan.

Har du synpunkter så tar vi gärna emot dessa via projektets e-post bip@raa.se. Tänk på att vi inte har möjlighet att göra ändringar i detta skede, utan vi dokumenterar alla synpunkter och utvärderar för eventuella framtida ändringar.

Version 2024-05-02.

1. Kategorier för byggnader, anläggningar och platser

Areella näringar

 • Bod
  – Agnbod
  – Fiske- och sjöbod
  – Fruktbod
  – Härbre
  – Linbod
  – Loftbod
  – Mjölkbod
  – Nätbod
  – Salpeterbod
  – Saltbod
  – Slaktbod
  – Snickarbod
  – Sädesbod
  – Vedbod
 • Damm
 • Ekonomibyggnad
 • Fröklängningsanstalt
 • Garage
  – Traktorgarage
 • Gödselhus
 • Lada
  – Foderlada
  – Lövlada
  – Salpeterlada
  – Sädeslada
  – Torvlada
  – Ängslada
 • Ladugård
  – Fähus
  – Lösdriftshall
  – Sommarladugård
 • Magasin
  – Sädesmagasin
 • Stall
 • Torkanordning
 • Torkhus
  – Spannmålstork
  – Torkbastu
  – Väderria
 • Tröskloge
  – Långloge
  – Rundloge
 • Vagnslider
 • Växthus

  Bostäder

  • Arbetarbostad
  • Arrendatorsbostad
  • Backstuga
  • Drängstuga
  • Eldhus
   – Rökstuga
  • Elevbostad
  • Fiskarstuga
  • Flerbostadshus
   – Lamellhus
   – Punkthus
   – Stjärnhus
  • Fritidsbostad
   – Jaktstuga
   – Sommarvilla
  • Fäbodstuga
  • Grindstuga
  • Gäststuga
  • Klädstuga
  • Kollektivhus
  • Kyrkstuga
  • Kåta
  • Källarstuga
  • Köksbyggnad
   – Kokhus
  • Lillstuga
  • Mangårdsbyggnad
  • Palats
  • Slott
   – Kungligt slott
  • Småhus
   – Kedjehus
   – Parhus
   – Radhus
   – Villa
  • Statarbostad
  • Tjänstebostad
   – Banvaktarstuga
   – Disponentbostad
   – Fyrmästarbostad
   – Fyrvaktarbostad
   – Kommendantbostad
   – Komministerbostad
   – Konstmästarbostad
   – Kuskbostad
   – Lotsbostad
   – Läkarbostad
   – Lärarbostad
   – Mjölnarbostad
   – Officersbostad
   – Prästbostad
   – Rektorsbostad
   – Residens
   – Slussvaktarbostad
   – Trädgårdsmästarbostad
   – Vaktmästarbostad
  • Torpstuga
   – Båtmanstorp
   – Dagsverkstorp
   – Kronotorp
   – Soldattorp
  • Undantagsstuga
  • Övernattningsstuga
   – Koja
   – Slåtterstuga

  Försvarsväsende

  • Barack
  • Befästningsverk
   – Batteri
   – Försvarstorn
  • Bod
   – Målbod
  • Båthus
  • Exercishus
  • Förläggning
   – Kasern
   – Lägerhydda
   – Officersförläggning
  • Försvarsanläggning
   – Borg
   – Fort
   – Kastell
   – Skans
  • Hangar
  • Kruthus
  • Köksbyggnad
   – Kokhus
  • Magasin
   – Furagemagasin
   – Inventariekammare
  • Marketenteri
  • Materielvårdsbyggnad
   – Packningshall
   – Pjäshall
  • Matsalsbyggnad
  • Militärförråd
  • Mäss
  • Ridhus
  • Skjutbanelokal
  • Skyddsrum
  • Soldathem
  • Torkhus
  • Vaktbyggnad

  Handel och bankväsende

  • Apotek
  • Auktionshus
  • Bank
  • Bensinstation
  • Biljettkur
  • Bod
   – Marknadsbod
  • Butik
   – Lanthandel
  • Börshus
  • Handelskompani
  • Kiosk
  • Lager
  • Magasin
   – Handelsmagasin
   – Packhus
   – Tullmagasin
  • Partihall
  • Saluhall
  • Stormarknad
  • Tullhus
  • Varuhus

  Hotell, logi och restaurang

  • Gatukök
  • Hotell
   – Badhotell
   – Brunnshotell
   – Gästgiveri
   – Gästhem
   – Härbärge
   – Lägenhetshotell
   – Motell
   – Stadshotell
   – Turisthotell
   – Värdshus
  • Kafé
  • Pensionat
  • Restaurang
  • Semesterhem
  • Servering
  • Vandrarhem

  Hälso-, sjuk- och socialvård

  • Barnhem och mödrahem
  • Behandlingshem och vårdhem
  • Bårhus
  • Daghem
  • Fattighus
  • Flyktingförläggning
  • Fritidsgård
  • Fritidshem
  • Karantänsbyggnad
  • Parloir
  • Serviceboende
  • Sjukhem
  • Sjukhus
   – Barnbördshus
   – Epidemisjukhus
   – Hospital
   – Mentalsjukhus
   – Sanatorium
  • Sjukvårdsmottagning
  • Tandläkarmottagning

  Industri, tillverkning och reparation

  • Bod
   – Färgbod
   – Isbod
   – Järnbod
   – Kalkbod
   – Malmbod
   – Saltbod
   – Slipbod
   – Spikbod
   – Syrabod
  • Cementindustri
  • Damm
  • Fabriksbyggnad
  • Färgeri
  • Glas- och keramikframställning
   – Glashytta
   – Krukmakeri
   – Porslinsfabrik
  • Grafisk industri
   – Tryckeri
  • Gruv- och metallindustri
   – Anfart
   – Anrikningsverk
   – Gjuteri
   – Gnisterhus
   – Gruvlave
   – Hammarsmedja
   – Hytta
   – Krossverk
   – Metallverk
   – Rostugn
   – Smedja
   – Sorteringsverk
   – Sovringsverk
   – Stålugn
  • Hantverkslokal
  • Hjulmakeri
  • Kalkindustri
   – Kalkbrott
   – Kalkugn
  • Kemiindustri
   – Färgindustri
   – Linoljeslageri
   – Oljepump
   – Petroleumraffinaderi
   – Sprängämnesindustri
   – Tvätt- och rengöringsmedelindustri
  • Kolhus
  • Kruthus
  • Kvarn
   – Elkvarn
   – Vattenkvarn
   – Väderkvarn
   – Ångkvarn
  • Labbi
  • Livsmedelsförädling
   – Bagarstuga
   – Bageri
   – Bryggeri
   – Bränneri
   – Fryshus
   – Mejeri
   – Mälteri
   – Salteri
   – Slakteri och charkuteri
   – Sockerfabrik
   – Spritdrycksindustri
   – Stärkelsefabrik
  • Måleri
  • Plåtslageri
  • Repslageri
  • Sand- och grustäkt
  • Stenindustri
   – Stenbrott
   – Stenhuggeri
   – Tegelindustri
   – Tegellada
   – Tegelugn
  • Textil, skinn och konfektion
   – Garveri
   – Konfektion
   – Linberedning
   – Sadelmakeri
   – Skofabrik
   – Skomakeri
   – Spinneri
   – Stampverk
   – Stickeri
   – Syateljé
   – Textilfabrik
   – Väveri
  • Torkhus
   – Transformatorstation
  • Träindustri
   – Hyvleri
   – Pappersindustri
   – Snickeri
   – Spånhyvel
   – Såg
   – Träsliperi
   – Virkeslada
   – Virkestork
  • Tunnbinderi
  • Tvätteri
  • Verkstadsindustri
   – Elektroteknik
   – Fordonstillverkning
   – Instrument-, foto- och optikmanufaktur
   – Maskintillverkning
   – Mekanisk verkstad
   – Torrdocka
   – Varvsbyggnad
   – Verkstad
  • Övriga tekniska anordningar
   – Hjulhus
   – Ränna
   – Skruvhus
   – Transformatorhus
   – Transmissionshus
   – Transportbana
   – Träsump
   – Turbinbyggnad
   – Valsverk
   – Vaskverk
   – Vattenhjul
   – Vändbrott
   – Ångcentral

  Kultur och fritid

  • Ateljé
  • Badbastu
   – Rökbastu
  • Badhus
   – Kallbadhus
   – Varmbadhus
  • Badhytt
  • Biograf
  • Bygdegård
  • Cirkusbyggnad
  • Dansbana
  • Folkets hus
  • Föreningshus
  • Konserthus
  • Konsthall
  • Kulturhus
  • Läktare
  • Medborgarhus
  • Musikpaviljong
  • Nykterhetsloge
  • Nöjeslokal
  • Operahus
  • Ordenshus
  • Scenhus
  • Societetshus
  • Spelhall
   – Bingohall
   – Kasino
  • Studio
   – Filmstudio
   – Musikstudio
  • Teater
   – Friluftsteater
  • Totohall
  • Turiststation
  • Utställningslokal
  • Vindskydd
  • Värmestuga

  Offentlig förvaltning

  • Ambassad
  • Bod
   – Tiondebod
  • Kommunalhus
  • Konsulat
  • Länsstyrelse
  • Magasin
   – Kronomagasin
   – Sockenmagasin
  • Riksdagshus
  • Sjömanshus
  • Sockenstuga
  • Stadshus
  • Ämbetsverk

  Religionsutövning

  • Begravningsplats
  • Benhus
  • Bod
   – Likbod
   – Likvagnsbod
  • Domkapitelhus
  • Frikyrka
  • Församlingshem
  • Gravkor
  • Kapell
   – Gravkapell
  • Klockstapel
  • Klocktorn
  • Klosterbyggnad
  • Krematorium
  • Kyrka
   – Garnisonskyrka
   – Kyrkkåta
  • Kyrkogård
  • Kyrkotomt
  • Moské
  • Mur
   – Bogårdsmur
  • Stiglucka
  • Synagoga
  • Tempel

  Rättsväsende

  • Arrest och häkte
  • Domstol
   – Hovrätt
   – Rådhus
   – Tingshus
  • Fängelsebyggnad
   – Rasphus
   – Spinnhus
   – Tukthus
  • Polishus

  Samhällsservice och teknisk försörjning

  • Brandstation
  • Brygga
   – Klappbrygga
  • Cistern
  • Damm
  • Elverk
  • Gasklocka
  • Gasverk
  • Gasverksbyggnad
  • Kraftverk
  • Kraftvärmeverk
  • Maskinhus
  • Pannhus
  • Pumphus
  • Slangtork
  • Sophus
  • Spruthus
  • Stadsvakthus
  • Ställverk
  • Transformatorstation
  • Vattenpost
  • Vattenreservoar
   – Vattentorn
  • Vattenverk
  • Värmeverk
  • Återvinningscentral

  Sport och idrott

  • Biljardbyggnad
  • Föreningshus
  • Gym
  • Idrottsplats
  • Kägelbana
  • Liftövervakningsbyggnad
  • Läktare
  • Ridhus
  • Skjutbanelokal
  • Sporthall
   – Bowlinghall
   – Gymnastikhall
   – Simhall
   – Tennishall
  • Stadion

  Stadsrum, park och trädgård

  • Allé
  • Damm
  • Duvslag
  • Eremitage
  • Fontän
  • Grotta
  • Kolonistuga
  • Lekplats
  • Lekstuga
  • Lusthus
   – Ekotempel
   – Eremitage
  • Monument
  • Mur
  • Park
   – Folkpark
   – Nöjespark
   – Stadspark
  • Plantskola
  • Torg
  • Trappa
  • Trädgård
   – Botanisk trädgård
   – Koloniträdgård
  • Voljär
  • Växthus
   – Orangeri

  Transport och infrastruktur

  • Akvedukt
  • Bergbana
  • Bro
   – Viadukt
  • Brygga
   – Ångbåtsbrygga
  • Busstation
  • Båthus
   – Kyrkbåtshus
  • Flygterminal
  • Fyr
   – Angöringsfyr
   – Fiskefyr
   – Flygfyr
   – Hamnfyr
   – Ledfyr
  • Färjeterminal
  • Garage
   – Bussgarage
   – Carport
  • Godsterminal
  • Hangar
  • Hissbyggnad
  • Kontrolltorn
  • Kruthus
  • Laddningsstation
  • Lokstall
  • Lotsuppassningshus
  • Lotsutkik
  • Magasin
   – Godsmagasin
  • Mistsignalhus
  • Parkeringshus
  • Parkeringsplats
  • Perrongtak
  • Posthus
  • Radiomast
  • Radiostation
  • Radiotorn
  • Sjösäkerhetsanordning
   – Båk
   – Kummel
   – Märke
   – Röse
   – Sten
   – Stångmärke
  • Skärmtak
  • Slussanläggning
  • Stall
   – Kyrkstall
   – Tingshusstall
  • Station
   – Busstation
   – Järnvägsstation
   – Tunnelbanestation
  • Televerk
  • Vagnhall
  • Vagnslider
  • Väg
  • Vändskiva
  • Väntkur
  • Väntsal
  • Växelbyggnad

  Utbildning och vetenskap

  • Akademibyggnad
  • Bibliotek
  • Försökshall
  • Laboratorium
  • Mareograf
  • Museum
  • Nationshus
  • Observatorium
  • Skola
   – Arbetsstuga
   – Borgarskola
   – Byskola
   – Flickskola
   – Folkhögskola
   – Folkskola
   – Gymnasieskola
   – Högskola
   – Katedralskola
   – Lantbruksskola
   – Läroverk
   – Sameskola
   – Seminarium
   – Skolkåta
   – Trivialskola
   – Universitet
   – Yrkesskola
  • Utbildningslokal

  2. Kategorier för områden

  Areella näringar

  • Areella näringar
   – Fiske
   – Jordbruk
   – Nomadnäring
   – Skogsbruk

  Bostäder

  • Bostäder
   – Bostadsområde
   – Boställe
   – Fritidshusområde
   – Herrgårdsmiljö
   – Kyrkstad
   – Slottsmiljö

  Försvarsväsende

  • Försvarsväsende

  Handel och bankväsende

  • Handel och bankväsende

  Hotell, logi och restaurang

  • Hotell, logi och restaurang

  Hälso-, sjuk- och socialvård

  • Hälso- sjuk- och socialvård

  Industri, tillverkning och reparation

  • Industri, tillverkning och reparation
   – Bruk
   – Gruvområde
   – Industriområde
   – Varvsområde

  Kultur och fritid

  • Kultur och fritid
   – Brunnsmiljö
   – Campingområde

  Offentlig förvaltning

  • Offentlig förvaltning

  Religionsutövning

  • Religionsutövning

  Rättsväsende

  • Rättsväsende
   – Kriminalvårdsanstalt

  Samhällsservice och teknisk försörjning

  • Samhällsservice och teknisk försörjning

  Sport och idrott

  • Sport och idrott

  Stadsrum, park och trädgård

  • Stadsrum, park och trädgård

  Transport och infrastruktur

  • Transport och infrastruktur
   – Elektronisk kommunikation
   – Järnväg
   – Luftfart
   – Sjöfart
   – Vägtrafik

  Utbildning och vetenskap

  • Utbildning och vetenskap
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Bebyggelse