Nu hittar du bilder ur Kulturmiljöbild i vårt e-arkiv istället

Riksantikvarieämbetets bilddatabas Kulturmiljöbild fick gå i pension i juni 2021, då systemet var föråldrat. Fotografierna i Kulturmiljöbild har flyttats över till Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Du kan istället söka fram fotografierna i tjänsten Arkivsök, och de flesta går även att hitta via bilddatabasen Kringla.

En nyhet är att de högupplösta bilderna som tidigare varit dolda i Kulturmiljöbild, nu blir åtkomliga för direkt nedladdning via Arkivsök.

Alla filer som finns digitaliserade i Arkivsök är kostnadsfria att ladda ner. Det kan finnas bilder som inte är publika eller som inte har digitaliserats än. Dessa kan du då begära ut eller beställa för digitalisering. En beställning av digitala kopior kan innebära en kostnad för dig som beställer.

Sök i Arkivsök

För att söka efter bilder som funnits i bilddatabasen Kulturmiljöbild, väljer du avancerat sök i Arkivsök. För att välja att enbart söka efter fotografier väljer du ”Fotografi” i vallistan för Handlingstyp. Vill du söka efter teckningar väljer du ”Teckning” i vallistan för Handlingstyp.

Söker du efter bilder av en byggnad kan du skriva in byggnadens namn i fältet Titel eller Plats. I fältet Upphovsman kan du skriva in fotografens eller konstnärens namn. Namn skrivs på formatet Efternamn, Namn.

Använd gärna * i dina sökningar för att få fler träffar, för att täcka in alternativa stavningar och former av ord eller namn.

Sök i Kringla

Innehållet i e-arkivet skördas periodvis till K-samsök och går då också att söka efter i Kringla.