Platsr

Platsr – Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen

Kontakt: platsr@raa.se

Ombyggnad pågår…
Just nu pågår en ombyggnation av Platsr för stabilisera den och göra den mer tillgänglig. Dessutom blir det ett fokusskifte som innebär att berättelsen får huvudrollen i stället för platsen. I samband med detta döper vi också om tjänsten till Platser och ger den ett nytt utseende. Den nya e-tjänsten Platser bygger på en ny teknisk plattform. Vi återanvänder i största möjliga mån de funktionaliteter som finns i Platsr idag men bygger upp dem från grunden i den nya miljön. Lansering av nya Platser planeras till månadskiftet okt/nov 2017. Vid lanseringen kommer även information om det nya API:t att finnas tillgänglig. Har du frågor om nya Platser är du välkommen att höra av dig till oss på platsr@raa.se.

Om Platsr
Platsr är Riksantikvarieämbetets sajt för berättelser och minnen. Här kan vem som helst gratis bli medlem och berätta om det som de tycker är viktigt, synliggöra sin historia och lägga en bit till det stora pusslet. Om man bor på en plats bär man troligen på berättelser som myndigheter, arkeologer, historiker och stadsplanerare inte känner till.  Alla dessa ”små” historier – personliga, alternativa – är också byggstenar i ”den stora berättelsen”. Titta till exempel på denna lilla pärla om Tommys uppväxt i Örebro på 50- och 60-talen.

Många människor tänker inte på att deras egen historia är intressant för andra, och ofta sitter berättelserna långt in. Därför arbetar vi med teman som ska väcka liv i minnen när vi går ut och efterlyser berättelser, titta t ex på resultatet av Titanictemat. På Platsr finns förutom privatpersoner också organisationer; museer, arkiv och hembygdsföreningar. Många av dessa visar både bilder och föremål på sina hemsidor, men berättelserna saknas. På Platsr kan de få en plattform.

Nedan ligger en liten film som beskriver Platsr på en minut. Allt material om Platsr och filmen nedan är helt fria att använda.

 

Dela sidan på