Länkar om energieffektivisering

Här har vi samlat ett antal länkar till artiklar, rapporter, vägledningar och forskningsprojekt där du kan fördjupa dig mer i frågor som rör energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Forskningsprogrammet Spara och Bevara

Energimyndighetens forskningsprogram om energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader, Spara och Bevara.

Energiförbättring av fönster

Framtidens fönster – renovera och spara energi

Rapport från LTH om energiförbättringar av fönster

Rapport som visar befintliga fönsters förbättringspotential (NO)

Energiförbättring av fönster (DK)

Råd om fönster, renovering, energiförbättring mm (DK)

Fönsters samlade miljöbelastning (DK)

Vägledningar och rapporter

SP – Hållbar och varsam renovering och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Bruka, bevara och energieffektivisera – handbok

The greenest building – värdet av att återvinna framför att riva och bygga nytt

Handbok om energieffektivisering (3encult)

Dansk energiguide för fastighetsägare av kulturhistorisk bebyggelse

Projektsidor

EU-projektet EFFESUS om energieffektivisering i historiska, urbana miljöer

EU-projektet 3encult om energieffektivisering i byggnader

EU-projektet Climate for Culture om klimatförändringar och inomhusmiljö

Övriga länkar

Svenska Byggnadsvårdsföreningen om fönsterbyte

Renoveringsraseriet Det är klimatsmart att inte byta fönster

Slöjd&Byggnadsvård Lönar det sig att byta fönster?

Artikel om Varför du bör behålla gamla fönster (NO)

Hållbar stad, en webbsida för goda exempel och projekt inom hållbar stadsutveckling

Sida med vägledning för renovering av gamla hus (NO)