Småland och Öland

En hög smal runsten rest intill en grusväg med granskog i bakgrunden.
Runstenen Sm 101 vid Nöbbelesholm i Nävelsjö. Foto Magnus Källström 2006.

Småland

Från Småland känner vi ca 135 vikingatida runstenar. De flesta finns i det inre delarna av landskapet, medan de är ganska sällsynta längs östkusten. Till skillnad mot exempelvis Mälardalen är de småländska runstenarna förhållandevis strama och enkla. I många fall beror det på att de tillhör ett äldre skikt. I gengäld bär många av dem spännande texter.

Vid Nöbbelesholm i Nävelsjö står en hög, smal runsten med runor på två sidor (Sm 101). Texten berättar om den småländske vikingen Gunnar som reste västerut till England tillsammans med sin bror Helge, men aldrig kom hem igen. ”Gunnkel satte denna sten efter Gunnar, sin far, Rodes son. Helge lade honom, sin bror, i en stenkista i England, i Bath.”

Det finns flera runstenar i Småland resta till minne av män som for på vikingatåg till England. I Sävsjö står en sten rest till minne av Gunne, som dog borta i England. I Hjortsberga står en annan runsten. Den är rest efter Kättil, som också dog i England. En fjärde småländsk viking som dog i England var Torger. Hans minnessten står i Berga norr om Ljungby.

Öland

Det finns mer än 160 runstenar kända från Öland, men många av dem består av mindre fragment. Några är dock hela eller nästan hela och står ute på olika platser på ön. Nästan alla runstenar är huggna i den lokala kalkstenen. Ett undantag är Karlevistenen (Öl 1), som består av smålandsporfyr, ett annat en runsten av gotländsk sandsten i Köpings kyrka. Den senare har också samma champinjonform som de gotländska bildstenarna, vilket talar för att man har importerat ett färdighugget stenämne, som har fått sin slutliga utformning på Öland.

Karlevistenen (Öl 1) i Vickleby på Öland. Foto Magnus Källström 2017.

Det mest intressanta med de öländska runstenarna är att det finns flera som har bevarat den ursprungliga bemålningen från vikingatiden. Man kan här se att de har varit målade i vackra lysande färger. Framför allt är det rött, vitt och svart som använts. Ett stort antal sådana stenar har hittats i Köpings kyrka i Köpingsvik, där det också har ordnats en utställning av dessa stenar inne i kyrkan.

Vid Gårdby kyrka står en vacker runsten. Den är en av få öländska runstenar som är signerad av runristaren. ”Brand högg in (runorna) rätt, därför kan (man) tyda” står det i det dekorativa korset mitt på stenen.