Småland och Öland

Småland

De runristare som högg runstenar i Småland var inte särskilt framstående konstnärer och deras runstenar är inte alltid så vackra. I gengäld bär många av dem spännande texter.

Vid Nöbbelesholm i Nävelsjö står en hög, smal runsten med runor på två sidor. Texten berättar om den småländske vikingen Gunnar som reste västerut till England tillsammans med sin bror Helge, men aldrig kom hem igen. ”Gunnkel satte denna sten efter Gunnar, sin far, Rodes son. Helge lade honom, sin bror, i en stenkista i England, i Bath.”

Det finns flera runstenar i Småland resta till minne av män som for på vikingatåg till England. I Sävsjö står en sten rest till minne av Gunne, som dog borta i England. I Hjortsberga står en annan runsten. Den är rest efter Kättil, som också dog i England. En fjärde småländsk viking som dog i England var Torger. Hans minnessten står i Berga norr om Ljungby.

Öland

Det finns långt mer än 100 runstenar kända från Öland, men många av dem består av mindre fragment. Några är dock hela eller nästan hela och står ute på olika platser på ön. Alla runstenar på Öland utom en är huggna i kalksten. Det mest intressanta med de öländska runstenarna är att det finns flera som har bevarat den ursprungliga bemålningen från vikingatiden. Man kan här se att de har varit målade i vackra lysande färger. Framför allt är det rött, vitt och svart som använts.

Ett stort antal sådana stenar har hittats i Köpings kyrka i Köpingsvik, där det också har ordnats en utställning av dessa stenar inne i kyrkan.

Vid Gårdby kyrka står en vacker runsten. Den som ristat runorna på stenen heter Brand. Han var nog lite stolt för att han hade gjort en så fin runsten, för han skrev så här i signaturen: ”Brand högg rätt, därför kan man tyda”. Resten av texten låter så här: ”Härtrud reste denna sten efter Smed, en god ung man. Halvboren, hans bror, sitter i Gårdarike.” Gårdarike var vikingarnas namn på en del av Ryssland.