Södermanland

Det finns ungefär 400 runstenar i Södermanland. De står i de delar av landskapet där det finns mycket åkermark. I skogsbygderna finns det nästan inga alls.

De flesta runstenarna i Sverige är av bergarten granit, men en del är av gnejs. De senare är ganska vanliga i Södermanland. Här liksom i Uppland finns också en hel del ristningar i berghällar, vilket i stort sett saknas i resten av landet.

Aspö, en ö i Mälaren i norra Södermanland, finns denna ristning huggen i en rundad klippa. På vikingatiden när vattnet gick 5 meter högre upp än i dag låg vattenytan strax under kanten på ristningen, som dessutom var vänd ut mot vattnet. Förmodligen har den tjänat som ett landmärke för de som färdades ute på sjön. Inskriften lyder: ”Gislög lät hugga dessa märken efter Tord, och Slode lät göra. Sant är det såsom det blev sagt och såsom det blev tänkt.” Vad som egentligen menas med det senare är oklart.

Ristningen är utförd av ristaren Balle som var verksam i Södermanland och i den västra delen av Uppland.