Arbetslivsmuseer

De senaste decennierna har allt fler människor engagerat sig i verksamheter som syftar till att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Nya museer – arbetslivsmuseer – har skapats, ofta utifrån arbetsplatser och industrimiljöer som varit betydelsefulla för utvecklingen på den ort eller plats man lever på.

Arbetslivsmuseerna drivs ofta ideellt genom att människor engagerar sig på sin fritid och arbetar med att utveckla det kulturarv som man själv finner betydelsefullt. Man arbetar både med syfte att bevara för framtiden och med syfte att andra människor ska kunna ta del av det.

Utan denna verksamhet skulle många av berättelserna om industrisamhällets historia gå förlorade och vår gemensamma kunskap om detta samhälle skulle varit betydligt torftigare och tommare till innehållet.

Hjälp och rådgivning

Riksantikvarieämbetet arbetar för att förbättra förutsättningarna för arbetslivsmuseerna. Genom förbättrad kunskap och analys av arbetslivsmuseernas verksamhet vill vi utveckla formerna för stöd till deras utveckling.

Att ge hjälp och rådgivning till organisationer och enskilda arbetslivsmuseer är viktigt, men vi vill också hjälpa till att skapa uppmärksamhet omkring deras verksamhet. Målet är att arbetslivsmuseerna ska kunna fortsätta att frodas och utvecklas på sina egna villkor och i långsiktiga och stabila former.

Bidrag till arbetslivsmuseer

Varje år fördelar Riksantikvarieämbetet bidrag till arbetslivsmuseerna. Bidragen ska stödja projekt som stärker arbetslivsmuseernas möjligheter att bevara och bruka industrisamhällets kulturarv. Ansökningshandlingar finns tillgängliga från slutet av januari. Bidragsbeslutet kommer i april-maj.

Kontakt: Karin Englesson, Kulturmiljöavdelningen,tfn 08-5191 8176  karin.englesson@raa.se

Dela sidan på