Bidrag till arbetslivsmuseer

Informationen på denna sida avser bidrag som fördelades innan den nya förordningen om statsbidrag till kulturarvsarbete trädde i kraft den 1 augusti 2017.

I juni 2017 fördelade Riksantikvarieämbetet 8 miljoner kronor i bidrag till arbetslivsmuseer. Beslutet publicerades på Riksantikvarieämbetets hemsida och meddelades per brev till alla som ansökte.

Bidraget reglerades av förordning (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer, som nu har ersatts av förordning (2017:628) om statsbidrag till kulturarvsarbete.

Redovisning

Alla arbetslivsmuseer som har beviljats bidrag ska redovisa projektet på blanketten nedan.

Redovisningsblankett för bidrag till arbetslivsmuseer

Skicka redovisningsblanketten till:

registrator@raa.se

eller

Riksantikvarieämbetet
Kulturmiljöavdelningen
Box 1114
621 22 Visby