Vägledning – Arkeologiskt fyndmaterial

Vid de flesta arkeologiska undersökningarna påträffas fynd, både i form av föremål, ben och olika analysmaterial. Fynden är en viktig nyckel till kunskap om och tolkning av en plats i och med att den berörda fornlämningen är helt eller delvis borttagen.

 

Vägledning – Arkeologiskt fyndmaterial (2021)