Vägledning – Beslut

Ett beslut om en arkeologisk utredning eller undersökning enligt 2 kap. §§ 11-13  kulturmiljölagen (KML)  ska formuleras så att det är tydligt för berörda parter vad beslutet avser.

 

Vägledning – Beslut (2021)