Vägledning – beslut

Ett beslut om en arkeologisk utredning eller undersökning enligt 2 kap. §§ 11–13  kulturmiljölagen (KML)  ska formuleras så att det är tydligt för berörda parter vad beslutet avser.

Det är därför viktigt att se beslutet ur ett mottagarperspektiv. Beslutet ska innehålla tydlig och användbar information som riktas till den det gäller. Beslutet bör vara kortfattat med hänvisning till att fullständig information om undersökningens genomförande finns i bilagor.