Vägledning – Förfrågningsunderlag, undersökningsplan och förenklat förfarande

Förfrågningsunderlaget är uppdragsarkeologins viktigaste styrdokument där länsstyrelsen anger de krav som ska gälla för en undersöknings genomförande.

 

Vägledning – Förfrågningsunderlag och undersökningsplan. (2021)