Vägledning – förfrågningsunderlag, undersökningsplan och förenklat förfarande

Förfrågningsunderlaget är uppdragsarkeologins viktigaste styrdokument där länsstyrelsen anger de krav som ska gälla för en undersöknings genomförande.

Länsstyrelsens förfrågningsunderlag är uppdragsarkeologins viktigaste styrdokument. Det är också länsstyrelsens verktyg för att ange de förutsättningar som ska gälla för en undersökning. Förfrågningsunderlaget utgör även grunden för undersökningsplanen, och styr därmed indirekt kvaliteten i de uppdragsarkeologiska undersökningarna (se avsnitt 5 Bedömning av undersökare och undersökningsplan 2012).

Undersökningsplanen är i sin tur ett planeringsdokument som innehåller undersökarens förslag till frågeställningar och genomförande av undersökningen. Undersökningsplanen utgör således ett underlag för länsstyrelsens beslut om undersökning och tillstånd till ingrepp i en fornlämning.