Vägledning – Kostnad och kostnadsansvar

Den som vill genomföra ett arbetsföretag som innebär att fornlämningar tas bort eller skadas har i normalfallet kostnadsansvaret för de arkeologiska utredningar och förundersökningar behöver utföras. I vissa fall kan länsstyrelsen besluta om bidrag och ersättning för de arkeologiska kostnaderna.

 

Vägledning – Kostnad och kostnadsansvar (2021)