Vägledning – Samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag

Att fornlämningar bevaras är av nationellt intresse och det är vårt allas ansvar att detta görs. Det är därför viktigt att en företagare i så tidigt skede som möjligt får kännedom om det planerade arbetsföretaget berör en fornlämning.

 

Vägledning – Samråd och tillståndsprövning inför arbetsföretag (2021)