Vägledning – antikvarisk medverkan

Det finns sedan 2009 en vägledning om antikvarisk medverkan som bör tillämpas då länsstyrelsen, i sina villkor för tillstånd enligt 3 och 4 kap KML eller vid bidragsgivning, anger att arbetet ska utföras under antikvarisk medverkan.

I kulturmiljölagen, KML, finns regler om tillstånd till ändring av byggnadsminnen i 3 kap. 14 § och av kyrkobyggnad, kyrkliga inventarier och begravningsplats i 4 kap. 3, 9 och 13 §§. I beslut om tillstånd får länsstyrelsen ställa de villkor som är skäliga med hänsyn till de förhållanden som föranleder ändringen.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Kulturmiljölagen