Vägledning – kyrkliga kulturminnen (4 kap.)

I denna vägledning ger Riksantikvarieämbetet handledning om tillämpningen av bestämmelser i 4 kap. i kulturminnelagen och förordningen om kulturminnen.

I detta kapitel ges en beskrivning av vägledningens syfte samt en läsanvisning som bland annat behandlar hur vägledningen har avgränsats.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Kulturmiljölagen